Immediate replacement: de Gouden standaard.

Immediate replacement: de Gouden standaard.

Implantoloog Edith Groenendijk vertelt in deze lezing over haar zoektocht naar het meest optimale behandelresultaat met implantologie van een enkele tand in de esthetische regio: immediate replacement.

Duur video: 40:08

In de jaren negentig moest een patiënt soms wel 16 keer voor een afspraak terugkomen bij een verloren gebitselement en was je er anderhalf tot 2 jaar mee bezig. Al die tijd moest de patiënt functioneren met een partiële plaatprothese. Met een delayed protocol kunnen we mooie esthetische resultaten bereiken maar die resultaten blijken niet stabiel op langere termijn.

Immediate replacement protocol

In 1998 introduceerde Peter Wöhrle een immediate replacement protocol waarbij het implantaat meteen in de socket werd geplaatst. Groenendijk paste deze methode toe maar met vaak teleurstellende resultaten vanwege het terugtreken van het tandvlees. In 2004 introduceerde Buser et al. het early placement protocol, dat het behandeltraject sterk verkortte door in één keer simultaan botopbouw en implantatie toe te passen. Het behandeltraject werd verkort naar 6 tot 13 maanden, maar Groenendijk was veelal teleurgesteld over het esthetisch resultaat na uitvoering van dit protocol.

Toen het nieuwe NobelActive implantaat op de markt beschikbaar kwam ontwikkelde zij samen met collega Staas op basis van de toenmalige wetenschappelijke literatuur en met interpretatie van CBCT scans een nieuwe behandelmethode. Het implantaat wordt met deze methode niet direct in de socket geplaatst maar veel meer naar palatinaal, zodat de weefsels de gelegenheid krijgen om te regeneren. Groenendijk vertelt volgens welk protocol voor immediate replacement zij werken en laat hierbij wetenschappelijk onderzoek en casussen zien.

Spreker

Edith Groenendijk studeerde af in de Tandheelkunde en opende in 1992 opende haar algemene praktijk te Den Haag alwaar zij zich op de parodontologie en duurzame restauratieve tandheelkunde richtte. Van 1998 tot en met 2000, volgde zij de Post-Academische opleiding tot tandarts-implantoloog aan het ACTA,  waarna zij de Master of Science titel in de Orale Implantologie behaalde. Vanaf dat moment opende zij haar verwijspraktijk voor Orale Implantologie te Den Haag.
Haar speciale interesse heeft de tandvervanging in de esthetisch zone. In samenwerking met collega Staas ontwikkelde zij hiervoor op basis van de bestaande literatuur een protocol. Hun Immediate Placement Protocol (IIP) wordt sinds 2009 met succes toepast binnen de klinieken van Staas & Groenendijk.
Groenendijk schreef een treatment rational en zij publiceerden twee retrospectieve onderzoeken over de stabiliteit van de buccale botlamel en de esthetische uitkomst na directe tandvervanging in de esthetische regio van de bovenkaak. In samenwerking met de Radboud Universiteit te Nijmegen, het UMCG te Groningen en een zestal verwijspraktijken voor Orale Implantologie startten zij eind 2014 een prospectief multi-centrum klinisch onderzoek met betrekking tot dit IIP protocol.
Naast haar werk als tandarts-implantoloog is Edith Groenendijk lid van meerdere wetenschappelijke verenigingen waaronder de NVOI, AcBin, NvVP, NvGPT, NVVRT, EAO, is zij mentor van de Nobelbiocare Esthetic group NL, lid van de advisory board van Nobelbiocare en geeft zij lezingen en cursussen in binnen- en buitenland.