Dentale branche ondertekent Gedragscode Medische Hulpmiddelen

Met het ondertekenen van de Gedragscode Medische Hulpmiddelen (GMH) op 4 december 2013, hebben de twee belangrijkste brancheverenigingen binnen de tandheelkundige sector, INDENT en VGT, principieel gekozen voor een zuivere relatie tussen de zorgprofessional en de aanbieder van medische hulpmiddelen. Hiermee voldoen zij aan de uitdrukkelijke wens van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) op dit gebied en sluiten zij zich aan bij vele brancheorganisaties uit de medische sector die hen reeds voor gingen. Per 1 januari 2014 zullen ook diverse zorgpartijen, waaronder de KNMG, de Gedragscode ondertekenen waarmee wederkerigheid wordt bereikt.Gunstbetoon verboden
De Gedragscode Medische Hulpmiddelen regelt de onderlinge relatie tussen leveranciers van medische hulpmiddelen en zorgprofessionals. De gedragscode moet ervoor zorgen dat (financiële) prikkels met betrekking tot de verkoop van medische hulpmiddelen voortaan transparant, zorgvuldig en controleerbaar zijn. Zo zijn allerlei vormen van gunstbetoon bij de verkoop van medische hulpmiddelen in beginsel verboden, behalve daar waar in de Gedragscode nog ruimte voor wordt gegeven. De mogelijkheden hierin zijn zeer gelimiteerd en verkoopacties zullen dan ook vanaf heden getoetst worden aan de bepalingen in deze Gedragscode.

Zorginhoudelijk en integer
Door ondertekening van de Gedragscode Medische Hulpmiddelen hebben alle leden van VGT en INDENT zich verplicht tot naleving van deze bepalingen. Dirk Annaars, voorzitter INDENT (Association for the dental industry in the Benelux): “In 2012 heeft de medische hulpmiddelenindustrie een gedragscode opgesteld, die de afgelopen tijd is uitgewerkt. Met de Gedragscode Medische Hulpmiddelen willen wij waarborgen dat beslissingen over medische hulpmiddelen genomen worden op zorginhoudelijke en integere gronden. De regels in de Gedragscode geven invulling aan een zorgvuldige, transparante en verantwoorde omgang tussen fabrikanten van medische hulpmiddelen en partijen die betrokken zijn bij de aanschaf of de
toepassing daarvan”.

Transparant
“De Vereniging van Groothandelaren in de Tandheelkundige branche (VGT) verwacht met het volgen van de Gedragscode een voorbeeld te stellen binnen de tandheelkundige sector. Het is een goede ontwikkeling om in de huidige samenleving transparant te zijn in de manier waarop je zaken doet. Zeker nu de tandheelkunde zoveel in het nieuws is geloven wij dat het belangrijk is om op een positieve manier van ons te laten horen en de zorgprofessionals in onze branche een houvast te geven”, aldus Cees Balder, voorzitter van de VGT.

Uiteraard verwachten VGT en INDENT dat ook de andere beroepsverenigingen in de tandheelkundige branche de code zullen ondertekenen. Een breed draagvlak onder leveranciers, groothandel en beroepsgroepen schept duidelijkheid in de dentale branche.

Lees meer over: Actueel, Thema A-Z
0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *