Poster: Welke factoren spelen een rol spelen bij keuze zzp’er of werken in loondienst?

Poster: Welke factoren spelen een rol spelen bij keuze zzp’er of werken in loondienst

Waarom hebben mondhygiënisten een voorkeur voor een bepaald type arbeidsrelatie?
Erinn Buitenhuis en Stella Schaap, Mondzorgkundestudenten van Hogeschool Utrecht, vroegen dit aan 120 mondhygiënisten voor hun afstudeeronderzoek.

Online enquête

Voor dit kwantitatieve onderzoek werd een online enquête verspreid. Geïncludeerd zijn gediplomeerde mondhygiënisten die in Nederland werkzaam zijn. Geëxcludeerd zijn mondhygiënisten die niet met patiënten werken. De enquête werd verspreid in de Facebookgroep ‘Mondzorgforum’ en in een WhatsApp groep met mondhygiënisten. Voordat de enquête werd verspreid, vond er een pre-test plaats. De gegevens van de enquête werden gecodeerd en verwerkt in ‘Statistical Package for the Social Sciences’ (SPSS), versie 21. Met de onafhankelijke t-toets werd bepaald of de verschillen significant zijn.

Vrijheid, eigen baas en maandelijkse inkomsten

Er hebben 120 mondhygiënisten gereageerd op de enquête, hiervan waren 56 mondhygiënisten werkzaam als zzp’er en 51 werkzaam in loondienst. De factoren ‘vrijheid’, ‘eigen baas’ en ‘maandelijkse inkomsten’ komen er als

Financiële zekerheid, administratie en gezin

Bij mondhygiënisten die in loondienstverband werken staan de factoren ‘financiële zekerheid’, ‘hoeveelheid administratie’ en ‘gezin’ bovenaan.

Van alle relevante wetten zijn de mondhygiënisten het minst op de hoogte van de wet DBA. De meeste zzp’ers geven aan eventueel te wisselen van type arbeidsrelatie wanneer het salaris in loondienstverband hoger zou zijn. Daarnaast willen zzp’ers meer verantwoordelijkheden en vrijheden indien zij zouden wisselen naar loondienstverband.

Poster: Welke factoren spelen een rol spelen bij keuze zzp’er of werken in loondienst

Klik hier voor de vergrote versie

Conclusie

Onder de huidige omstandigheden verlopen wisselingen van arbeidsrelatie moeizaam. Indien de branche  meer mondhygiënisten in loondienst wenst, zullen de mondhygiënisten met deze arbeidsrelatie meer vrijheden en verantwoordelijkheden moeten krijgen en/of moeten de vaste maandelijkse inkomsten verhoogd worden. Aanvullend is het goed om aandacht te blijven houden voor factoren die belangrijk zijn voor mondhygiënisten in loondienst, zoals financiële zekerheid en de hoeveelheid administratie. In vergelijking met de mondhygiënisten die werken in loondienstverband zijn de mondhygiënisten die werken als zzp’er gemiddeld beter op de hoogte van specifieke wet- en regelgeving.

Poster ontwikkeld door:
Erinn Buitenhuis en Stella Schaap, studenten mondzorgkunde, Hogeschool Utrecht

Bekijk ook andere posters ontwikkeld door studenten Mondzorgkunde
Deze posters werden beoordeeld met een cijfer 7 of hoger en zijn een selectie uit de gemaakte posters die interessant zijn voor werkzame mondhygiënisten.

 

 

Lees meer over: Kennis, Onderzoek