Congres over de invloed van micro-organismen op de (mond)gezondheid

Congres Micro-organisme: Vriend en vijand

Er wordt steeds meer bekend over de invloed van micro-organismen oftewel het microbioom op de (mond)gezondheid van de mens. Reden voor de Hogeschool Utrecht om hierover een congres te organiseren. dental INFO vroeg aan Liesbeth Haverkort, Hogeschoolhoofddocent, wat het doel is van dit congres en welke onderwerpen aan bod komen.

Waarom wordt dit congres georganiseerd?

De afgelopen jaren is er steeds meer belangstelling voor de cruciale rol van het microbioom in relatie tot gezondheid en ziekte. Het microbioom is de verzamelnaam voor alle bacteriën, schimmels en virussen op de huid en in de mond, darmen, longen en vagina.
Vroeger werd gedacht dat bacteriën, schimmels en virussen enkel schadelijk voor de mens konden zijn. Nu wordt steeds duidelijker dat het microbioom van huid, mond en darmen een cruciale rol spelen bij het goed functioneren van het gehele lichaam, het metabolisme en het immuunsysteem.
Het primaire doel van het congres is het informeren van het publiek over het begrip microbioom in zijn algemeenheid en de invloed van het microbioom op gezondheid en ziekte.
Aan bod komt hoe lifestyle (beweging, rookgedrag, hygiëne) evenals medicatie, leeftijd en voeding (de diversiteit van) het microbioom kunnen beïnvloeden en wat de gevolgen hier van zijn in termen van gezondheid en ziekte.

Wat is het belang van het congres?

Mondzorgprofessionals moeten beseffen dat een onjuist, abnormaal samengesteld microbioom grote gevolgen kan hebben. Het is belangrijk dat tandartsen en mondhygiënisten weten waardoor het microbioom kan veranderen en wat de (on)gewenste gevolgen hier van zijn in termen van gezondheid en ziekte.
Tijdens het congres wordt tevens aandacht besteed aan het belang van interprofessioneel werken in een veranderend zorglandschap. Vergrijzing en kostenbeheersing zorgen er voor dat de gezondheidszorg in de toekomst anders moet worden georganiseerd. Interprofessioneel samenwerken kan hier een belangrijke bijdrage aan leveren.

Voor wie is het congres bedoeld?

Iedereen is welkom, maar het congres richt zich op mondhygiënisten, diëtisten, fysiotherapeuten, verpleegkundigen, logopedisten, optometristen, orthoptisten, huidtherapeuten, managers in de zorg en laboranten. Om het interprofessionele karakter te onderschrijven worden deze zorgprofessionals met elkaar in contact gebracht.

Welke onderwerpen komen aan bod?

In het plenaire ochtendprogramma wordt aandacht besteed aan het microbioom en het belang van interprofessioneel werken.
’s Middags gaan de aanwezigen uiteen in workshops en komen de volgende onderwerpen aan bod:
• medicatie en de gevolgen hiervan voor het microbioom;
• het microbioom in relatie tot het metabool-syndroom;
• de diversiteit van het microbioom gedurende het leven;
• de invloed van voeding op de samenstelling van het microbioom;
• de invloed van het microbioom op de mondgezondheid.

Is er al veel bekend over de rol van micro-organismen bij de mondgezondheid?

Bij onderzoekers is al redelijk veel bekend over de rol van het microbioom op de mondgezondheid, maar bij mondzorgprofessionals werkzaam in de praktijk is de kennis op dit gebied niet altijd up-to-date.
Professor Bart Keijser, die in 2015 werd benoemd tot bijzonder hoogleraar Oral Systems Biology aan de Amsterdamse faculteit Tandheelkunde ACTA, zal zich in zijn workshop over de mondgezondheid richten op het behoud van een gezonde mond, keel en neusholte, waarbij een hoofdrol is weggelegd voor onze lichaamseigen bacteriën.

Zijn er veel ontwikkelingen op dit gebied?

De invloed van het microbioom binnen de (mond)gezondheid zal de komende jaren steeds evidenter worden. Naar verwachting zal de belangstelling voor dit onderwerp de komende jaren verder toenemen. Zorgprofessionals zullen beseffen dat hun handelingen en adviezen mede van invloed zijn op veranderingen in het microbioom en zo indirect op gezondheid en ziekte.
De interesse voor het microbioom concentreerde zich de afgelopen jaren met name binnen het laboratorium. De komende jaren zal kennis over het microbioom steeds meer in de dagelijkse praktijk worden toegepast en ingebed.

Wat kan een mondhygiënist of tandarts met deze kennis in de dagelijkse praktijk?

De kennis die de mondzorgprofessional zich op 7 oktober eigen maakt, kan hij /zij vanaf 8 oktober toepassen op de werkvloer. Zowel op het gebied van het microbioom als het interprofessioneel werken zijn de lezingen gericht op praktische toepasbaarheid.

Interview door dental INFO met dr. Liesbeth Haverkort, Hogeschoolhoofddocent bij Hogeschool Utrecht (HU), Instituut Paramedische Studies (IPS), Mondzorgkunde, Vakgroep Voeding, Lectoraat Innovaties in de preventieve zorg |

Het congres ‘Micro-organisme: Vriend en vijand’ wordt op maandag 7 oktober 2019 in Breukelen gehouden. Het wordt georganiseerd door Hogeschool Utrecht.

Lees meer over: Kennis, Partnernieuws, Scholing/