Congres: Endodontische herbehandeling. Van indicatie tot praktische uitvoering

Endodontishe herbehandeling

Congres de Endodontische herbehandeling: een update van uw kennis over de endodontische herbehandeling door Michiel de Cleen, Marga Ree en Francesco Mannocci (Londen). 1 november Amsterdam.

Verken het programma

Vijf zeer praktijk-georiënteerde lezingen. Van indicatie tot praktische uitvoering. Een boeiende congresdag met drie van de beste sprekers op dit vakgebied.

08:15 Ontvangst met koffie en thee

9:15 Opening van de congresdag

09:30 Van feilen leren: de indicatie voor de herbehandeling

De uitkomst van een wortelkanaalbehandeling is vooraf vaak goed in te schatten. Geen wonder, want de kanaalbehandeling kent een hoog succespercentage. Toch wordt iedere tandarts regelmatig geconfronteerd met problemen aan reeds eerder endodontisch behandelde gebitselementen. De oorzaak van die problemen is meestal gelegen in een tekortkoming van de vaak jaren eerder uitgevoerde behandeling. In deze lezing worden de meest voorkomende oorzaken van het niet-genezen van periapicale ontstekingen op een rijtje gezet, zodat u de indicatie voor de herbehandeling nauwkeuriger kunt bepalen en u met meer vertrouwen een endodontische revisie uit kunt voeren. – Michiel de Cleen

10:30 Koffiepauze

11:00 Herbehandeling van gekroonde elementen, hoe pakken we dat aan?

Tijdens een endodontische herbehandeling moet vaak door een bestaande kroon of brugpijler heen worden geopend. Niet zelden is er ook een metalen stiftopbouw of vezelversterkte composietopbouw aanwezig die de toegang tot de kanalen belemmert. Om de kroon te sparen en te voorkomen dat er een nieuwe coronale restauratie gemaakt moet worden, zal er in veel gevallen dan voor chirurgie worden gekozen. Maar ook bij een niet-chirurgische benadering kan in veel gevallen de kroon behouden blijven. Marga Ree laat de mogelijkheden zien waarop een kroon verwijderd kan worden met als doel deze weer opnieuw te gebruiken. Of hoe een opbouw verwijderd kan worden zonder ook de kroon te verwijderen. Daarbij is het van groot belang dat gezond tandweefsel zoveel mogelijk wordt behouden, en dat het element een goede restauratieve prognose heeft. Tevens komt aan bod hoe een dergelijk element weer opgebouwd en verstevigd moet worden. – Marga Ree

12:00 Risico’s en voordelen van de herbehandeling

De keuze tussen endodontische herbehandeling of extractie en vervanging van elementen met mislukte wortelkanaalbehandelingen is een onderwerp van intens debat. In deze lezing worden de resultaten gepresenteerd van een aantal klinische onderzoeken naar onder andere het besluitvormingsproces met betrekking tot de endodontische herbehandeling, de uitkomst van endodontische herbehandelingen en de levensduur van endodontisch herbehandelde tanden en kiezen. Deze resultaten worden gepresenteerd met ondersteuning van conebeam computertomografie (CBCT) en optische scans.

Het gebruik van de ‘Dental Practicality Index (DPI)’ als een beslissingsinstrument voor de herbehandeling van wortelkanalen en het restaureren van endodontisch behandelde elementen zal ook aan de orde komen. – Prof. dr. Francesco Mannocci (Lezing in het Engels)

13:00 Lunch

14:00 Kanalen opnieuw reinigen en vullen: obstakels en hindernissen

De endodontische revisie behelst in verreweg de meeste gevallen het opnieuw reinigen en vullen van het wortelkanaal. Dat is soms heel eenvoudig, maar in de meeste gevallen stuit u hierbij echter op onverwachte problemen: ledges, fausse routes en geopende apices. Met geduld, het juiste instrumentarium en vooral creativiteit is voor ieder probleem wel een passende oplossing te vinden. In deze lezing wordt vooral stilgestaan bij het corrigeren van iatrogene schade. Zo wordt duidelijk hoe u, zelfs na een eerder uitgevoerde apexresectie, het wortelkanaal toch alsnog goed kunt reinigen en afsluiten. – Michiel de Cleen

15:00 Theepauze

15:30 Restaureren voor een succesvolle prognose na de herbehandeling

De uitkomst van een wortelkanaalbehandeling is vooraf vaak goed in te schatten. Geen wonder, want de kanaalbehandeling kent een hoog succespercentage. Toch wordt iedere tandarts regelmatig geconfronteerd met problemen aan reeds eerder endodontisch behandelde gebitselementen. De oorzaak van die problemen is meestal gelegen in een tekortkoming van de vaak jaren eerder uitgevoerde behandeling. In deze lezing worden de meest voorkomende oorzaken van het niet-genezen van periapicale ontstekingen op een rijtje gezet, zodat u de indicatie voor de herbehandeling nauwkeuriger kunt bepalen en u met meer vertrouwen een endodontische revisie uit kunt voeren. – Marga Ree

16:30 Afsluiting van de congresdag

16:35 Borrel

Voor meer informatie en inschrijven Endodontische herbehandeling

 

Lees meer over: Kennis, Scholing/