Is je klachtenregeling op orde?

goed, slecht, vinger, wijzen

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) constateert soms, dat patiënten geen gehoor kunnen vinden met hun klacht bij de tandartspraktijk. Dit is dan ook een punt, dat door IGJ wordt getoetst bij praktijken. Wat dien je als praktijk dan ook te regelen? De belangrijkste zaken vind je hier op een rij.

WKKGZ

Op dit punt is de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen in de Zorg (WKKGZ) van toepassing. In deze wet zijn de volgende punten van belang:

– Elke tandarts heeft zich aangesloten bij een klachtenregeling.
– De eigenaar van een tandartspraktijk met meerdere behandelaars moet daarnaast een overkoepelende klachtenregeling hebben.
– De patiënt moet duidelijke informatie krijgen over de klachtenregeling.
– Klachten dienen correct door de praktijk te worden afgehandeld.

Verplichtingen voor de praktijk

Bovenstaande punten kennen de volgende vertaalslag naar de praktijk:

  • Bij een klacht van een patiënt moet de tandarts in beginsel binnen 6 weken een beslissing nemen over deze klacht.
  • De patiënt en de tandarts kunnen hulp en bemiddeling vragen aan de klachtenfunctionaris.
  • Indien de patiënt ontevreden is met het besluit van de tandarts, dan kan hij of zij naar een onafhankelijke geschillencommissie gaan die bindende uitspraken doet en schadevergoeding kan toekennen.
  • Bij de afhandeling van klachten die zijn ingediend tegen tandartsen die niet meer werkzaam zijn in de praktijk, is het de verantwoordelijkheid van de praktijkeigenaar om de klacht af te handelen. Dat betekent dat hij de beklaagde tandarts moet benaderen om mee te werken aan de afhandeling van de klacht.

Klachtenregelingen

Praktijken kunnen zich bij één van de volgende klachtenregeling aanmelden om aan de eisen vanuit de WKKGZ te voldoen:

Door:
Sjoerd Kuiken eigenaar van Kuiken Praktijkmanagement. Voor objectieve praktijkanalyses en intensieve begeleidingstrajecten voor praktijkhouders en -managers.

Lees meer over: Klachten, Thema A-Z