WGO tegen stichting voor rookvrijewereld door tabaksindustrie

WGO tegen stichting voor rookvrijewereld door tabaksindustrie

In september heeft het Amerikaanse tabaksbedrijf Philip Morris International (PMI) de Foundation for a Smoke-Free World opgericht. De Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) ziet dit als een conflict tussen de belangen van de tabaksindustrie en die van de volksgezondheid.

Voorbereiden op daling in vraag naar tabak

PMI zal de komende twaalf jaar lang jaarlijks $80 miljoen in de stichting steken, om zo de mogelijkheden omtrent het verbannen van roken en de impact van rookvrije alternatieven te onderzoeken. Ook wil het tabaksbedrijf zich op deze manier voorbereiden op een daling in de vraag en verkoop van hun producten. Het bedrijf hoopt onder andere dat huidige rokers zullen gaan overstappen op apparaten als het door hun ontwikkelde IQOS, die de tabak verhitten maar niet verbranden.

Belangenconflict tussen WGO en tabaksindustrie

De algemene vergadering van de Verenigde Naties ziet echter een “fundamenteel conflict tussen de belangen van de tabaksindustrie en die van de volksgezondheid”. Om die reden hebben leden van de Wereldgezondheidsorganisatie gezegd dat zij op geen enkele manier betrokken willen zijn bij de nieuwe stichting, desondanks het feit dat deze wordt geleid door een voormalig WGO functionaris.

Conventie van tabakscontrole

De Wereldgezondheidsorganisatie conventie van tabakscontrole is een verdrag dat een route naar een tabaksvrije wereld stelt. In artikel 5.3 wordt bijvoorbeeld gesteld dat partijen onder alle omstandigheden de volksgezondheid moeten beschermen tegen commercieel geïnteresseerden in de tabaksindustrie. Richtlijnen voor het doorvoeren van dit artikel geven aan dat overheden interactie zoals samenwerkingen met de tabaksindustrie zoveel mogelijk moeten vermijden.

Bron:
FDI
WHO 

Lees meer over: Mondhygiëne, Thema A-Z/