Zelfbeeld forensisch psychiatrische patiënten van invloed op hun mondgezondheid

Zelfbeeld forensisch psychiatrische patiënten van invloed op hun mondgezondheid

Het zelfbeeld van forensisch psychiatrische patiënten is van invloed op hun mondgezondheid. Onderzoek door prof. dr. Abraham P. Buunk en dr. Yvonne A.B. Buunk-Werkhoven in Forensisch Psychiatrisch Centrum Dr. S. van Mesdag heeft dit uitgewezen.

Onderzoek

In het onderzoek werd bij veertig opgenomen mannelijke forensisch psychiatrische patiënten nagegaan in hoeverre gevoelens van mislukking en sociale status verband houden met mondgezondheid en tandenpoetsen. De patiënten kregen een vragenlijst voorgelegd met vragen over hun zelfbeeld en sociale status. Daarnaast werden er vragen gesteld over hun poetsgedrag, omdat tandenpoetsen onderdeel is van de persoonlijke verzorging en een gewoontegedrag is.

Resultaten

Belangrijkste resultaat uit het onderzoek was dat gevoelens van mislukking verband hielden met niet de tanden poetsen na het ontbijt en voor het slapen gaan en het ervaren van sociaal ongemak over het gebit. Het hebben van sociale status is van positieve invloed op het poetsen van tanden voor het slapen gaan. Eerder onderzoek heeft al uitgewezen dat mensen met psychiatrische aandoeningen vaak een slechte mondgezondheid hebben. Mondzorgprofessionals en andere professionals in de sociaal-maatschappelijke en gezondheidzorg doen er goed aan hier rekening mee te houden.

Bron:
European Journal of Medicine and Natural Sciences 
Slechte mondgezondheid leidt tot meer sterfgevallen in psychiatrie

Lees meer over: Mondhygiëne, Thema A-Z/