CBCT beelden bieden meeste nauwkeurigheid

CBCT beelden bieden meeste nauwkeurigheid

Onderzoekers hebben bestudeerd of een panoramisch radiografisch beeld voldoende is voor een accurate diagnose, of dat hier een cone-beam CT (CBCT) beeld voor nodig is. Ook werden er andere aspecten bestudeerd om een beter beeld te krijgen van de nauwkeurigheid van diagnostische beelden.

CBCT beelden in tandheelkunde

Desondanks het feit dat er relatief veel onderzoek is naar de nauwkeurigheid van CBCT beelden is er weinig informatie over hoe deze beelden worden gebruikt door tandartsen. Josipa Radic en haar team van de University of Zurich Centre of Dental Medicine in Zwitserland besloten hier daarom onderzoek naar de doen, door de nauwkeurigheid can CBCT beelden te vergelijken met panoramische radiografische beelden en 3D geprinte modellen.

Tandartsen in opleiding

Om dit te doen verzamelden de onderzoekers 14 tandartsen in opleiding om negen geselecteerde zaken met verschillende pathologieën te evalueren. De helft van de toekomstige tandartsen specialiseerden zich in kaakchirurgie, de andere helft in orthodontie. Acht van hen waren vrouwen. De zaken die werden bestudeerd bevatten onder andere tandresorptie en tegengehouden tanden.

Panoramische, CBCT en 3D beelden

De panoramische radiografische beelden werden zowel intern (Cranex D, Soredex) als extern (geen fabrikant bekend) genomen. De CBCT beelden werden gemaakt met een 3D Accuitomo 170 systeem (J. Morita). De 3D modellen werden geprint met een Objet Eden 260V printer (Stratasys).

Elk van de 14 toekomstige tandartsen begon met het evalueren van de panoramische radiografische beelden. Vervolgens werd hen gevraagd of ze nog een CBCT scan wilden bekijken om een nauwkeurigere diagnose te kunnen geven. 81 procent van hen zei hier ja op. De orthodontisten in opleiden vonden de panoramische beelden vaker voldoende dan de kaakchirurgen. Hiernaast vroegen met name de tandartsen met minder dan vier jaar ervaring om de CBCT scan.

Nauwkeurigheid per beeld

Het bleek wel overduidelijk dat de CBCT beelden het meest nauwkeurig zijn. De 3D modellen bleken minder nauwkeurig dan de CBCT, maar meer nauwkeurig dan de panoramische beelden. De resultaten zijn te zien in deze tabel:

CBCT beelden bieden meeste nauwkeurigheid

Binnen dit onderzoek is het wel belangrijk om te beseffen dat slechts een aantal medische condities zijn onderzocht onder tandartsen in opleiding bij één universiteit. Hiernaast was het vragen om de CBCT scan een hypothetische situatie, en kwamen hier dus bijvoorbeeld geen kosten of blootstelling aan bestraling bij te pas.

Desondanks kan op basis van deze studie worden geconcludeerd dat CBCT scans een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan tandheelkundige diagnoses, aangezien deze beelden de meeste nauwkeurigheid geven.

Bron:
International Journal of Implant Dentistry

Lees meer over: Röntgen | Digitale tandheelkunde, Thema A-Z/