Geluidsbelasting in tandartsenpraktijk kan gezondheidsproblemen geven

Geluidsbelasting in tandartsenpraktijk kan gezondheidsproblemen geven

Onderzoekers in Hongkong hebben de geluidsbelasting gemeten in een tandartsenpraktijk en een laboratorium. Daaruit bleek dat de geluidsbelasting soms zo hoog is, dat dit kan leiden tot psychische en lichamelijk klachten.

Onderzoek

Het onderzoek werd geleid door Kuen Wai Ma van de afdeling kindertandheelkunde aan de University of Hong Kong Faculty of Dentistry. De onderzoekers monitorden de geluidsbelasting in een kliniek voor kindertandheelkunde en een tandheelkundig laboratorium. Het geluidsniveau in het laboratorium bleek hoger te zijn dan in de kliniek. Een hoge belasting leidt tot negatieve veranderingen in gehoor, prestaties en tevredenheid.

Fysieke symptomen

“Fysieke symptomen zoals hoofdpijn, misselijkheid, vermoeidheid, hoge bloeddruk, irritatie en oorsuizen konden in verband worden gebracht met de geluidssterkte die werd ervaren door de mondzorgprofessionals. Uiteindelijk kan dit effect hebben op het gehoor en de gezondheid,” aldus de onderzoekers.

Volgens internationale normen mag de beroepsmatige blootstelling aan geluid gedurende acht uur per dag bij een vijfdaagse werkweek maximaal 85 dBA zijn. Eerder onderzoek heeft echter aangetoond dat ook zachter geluid een negatieve invloed kan hebben op de prestaties en het fysieke en mentale welbevinden.

Geluidsbelasting in tandartsenpraktijk

In de tandartsenpraktijk kan de geluidsbelasting veroorzaakt worden door onder andere het instrumentarium, de airco en de computer, maar ook door gepraat en kindergeschreeuw. Het effect van de instrumenten was daarbij groter dan dat van de andere geluidsbronnen.

Het geluid dat de apparatuur maakt kan volgens eerder onderzoek leiden tot gehoorschade bij mondzorgprofessionals en wordt ook in verband gebracht met angst voor de tandarts.

Medewerkers die langer dan tien jaar of meer dan acht uur per dag in de kliniek of het lab werken, hebben een grotere kans op slechthorendheid.

Langdurige blootstelling aan het geluid van mondzorginstrumentarium bleek onder andere in verband te staan met verminderde concentratie, geheugenverlies, slapenloosheid, nervositeit en ontevredenheid over de werkomgeving.

Aanbevelingen

Naar aanleiding van hun bevindingen komen de onderzoekers met een aantal aanbevelingen. Ze vinden dat er meer aandacht besteed moet worden aan het geluidsniveau van het instrumentarium. Er moeten maatregelen genomen worden om het dagelijkse geluidsniveau voor de medewerkers te beperken. Indien mogelijk moet geluidsarmere apparatuur worden gebruikt en anders moeten de medewerkers gebruik maken van gehoorbescherming.

Bron:
International Journal of Environment Research and Health

 

Lees meer over: Thema A-Z, Werken met plezier/