Voorlopig geen handhaving zichtbaarheid BIG-nummer

Voorlopig geen handhaving zichtbaarheid BIG-nummer

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) zal voorlopig niet handhaven op het zichtbaar voeren van het BIG-nummer. Voordat dit kan gebeuren wil het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een oplossing vinden met aandacht voor administratieve lasten, en genoeg tijd om deze oplossing in te voeren.

Alternatieve oplossing in overleg

Om tot een goede oplossing te komen, waarbij ook aandacht wordt besteed aan administratieve lasten, zal het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in overleg gaan met verschillende beroeps- en brancheorganisaties, zorgverzekeraars en de Nederlandse Patiëntenfederatie. In deze overleggen zal ook worden gezocht naar een oplossing met genoeg tijd om ingevoerd te worden. Tot die tijd zal de IGJ niet handhaven op het zichtbaar vermelden van het BIG-nummer.

Uitstel invoering vanwege administratieve lasten

Eerder vroegen beroepsverenigingen van (tand)artsen al om uitstel van in de invoeringsdatum van de nieuwe eisen rondom het zichtbaar voeren van het BIG-nummer, aangezien dit overbodige administratieve lasten met zich mee zou brengen. Het ministerie lijkt dit verzoek nu gehoord te hebben.

Meer transparantie en duidelijkheid

In de wetswijziging is opgenomen dat BIG-geregistreerden straks verplicht zijn om hun registratienummer te vermelden zodat dit zichtbaar is voor patiënten. Zo is voorgesteld dat het BIG-nummer ook op alle facturen en op websites staat. De wens om het BIG-nummer bekend te maken komt voor uit grotere transparantie en duidelijkheid voor de patiënt. Via dit nummer kan een zorgverlener namelijk snel en makkelijk worden teruggevonden in het BIG-register. Hierdoor kan een patiënt goed zien of een zorgverlener daadwerkelijk bevoegd en voldoende gekwalificeerd is. Het BIG-register geeft duidelijkheid over de bevoegdheid van een zorgverlener.

Bronnen:
Bigregister.nl
KNMT.nl
Medischcontact.nl

Lees meer over: Ondernemen, Wet- en regelgeving/