Nieuwe kleineondernemersregeling vanaf 1 januari 2020

BTW

Vanaf 1 januari 2020 geldt een vernieuwde kleineondernemersregeling. Hiermee kan er worden gekozen voor vrijstelling van btw. Daarnaast is de nieuwe kleineondernemersregeling niet alleen voor natuurlijke personen, maar ook voor stichtingen, verenigingen en bv’s.

Voorwaarden kleineondernemersregeling

Met de nieuwe kleineondernemersregeling hoeven natuurlijke personen, samenwerkingsverbanden van natuurlijke personen of rechtspersonen, zoals stichtingen, verenigingen en bv’s, geen btw-aangifte meer te doen indien zij voldoen aan twee voorwaarden. Ten eerste mag de omzet niet hoger zijn dan €20.000 per jaar. Ten tweede moet het bedrijf gevestigd zijn in Nederland.

Gevolgen nieuwe regeling

Het kiezen voor de nieuwe regeling brengt de volgende gevolgen met zich mee:

  • U hoeft geen btw-aangifte meer te doen;
  • U hoeft geen btw meer in rekening te brengen bij uw klanten;
  • U kunt geen btw meer aftrekken of terugvragen die andere ondernemers bij u in rekening brengen;
  • U dient uw omzet duidelijk bij te blijven houden in uw administratie.

Aanmelddatum

Op het moment dat u kiest om deel te nemen aan de nieuwe kleineondernemersregeling is de vrijstelling geldig voor minstens drie jaar. Aanmelden voor de regeling is mogelijk vanaf 1 juni 2019, en moet vóór 20 november 2019 worden gedaan indien u wenst dat de regeling ingaat vanaf 1 januari 2020.

Ontheffing van administratieve verplichtingen

Ondernemers die op dit moment al een ontheffing van administratieve verplichten voor btw hebben hoeven zich niet aan te melden voor deze regeling. Indien dit het geval is zult u hier een brief met meer informatie over ontvangen.

Bron:
Belastingdienst

Lees meer over: Financieel, Ondernemen, ZZP-er