Eenmalig gebruik dentale materialen slecht voor milieu

Eenmalig gebruik dentale materialen slecht voor milieu

Binnen de tandheelkunde is het een gewoonte om eenmalig gebruik te maken van plastic dentale materialen. Neel Kothari, een Britse tandarts, denkt dat het tijd wordt om dit gebruik eens te heroverwegen.

Wegwerp vs. herbruikbare dentale materialen

Het gebruik van eenmalig te gebruiken dentale materialen wordt al tijden geaccepteerd binnen de tandheelkunde. Dit ondanks het feit dat herbruikbare materialen gesteriliseerd zijn, wat bij eenmalig te gebruiken items meestal niet het geval is. Waar eenmalig bruikbare materialen vaak worden neergezet als hygiënischer en beter voor de veiligheid van de patiënt, is er weinig bewijs dat dit daadwerkelijk het geval is.

Schade door plastic

In toenemende maten erkennen landen de schade die niet-herbruikbare plastics aanricht aan het milieu. Zowel de productie, distributie en het weggooien van plastic brengt wereldwijd enorme gevolgen met zich mee.

Een van de gevolgen van het plastic afval probleem is het feit dat Europeanen gemiddeld 11,000 stukjes plastic in hun eten kunnen vinden. Volgens een onderzoek van de Universiteit van Gent worden hier slechts 60 van in het lichaam opgenomen, maar kan dit zich wel opstapelen en door het lichaam herkend worden als gif.

Terugbrengen plastic gebruik in tandartspraktijken

Al met al is het noodzakelijk dat het plasticgebruik wordt teruggebracht. Alle kleine beetjes dragen daaraan bij. Kothari ziet het daarom als extreem belangrijk dat ook tandartspraktijken hun plasticgebruik terug gaan brengen. Het vaker gebruiken van herbruikbare in plaats van wegwerp materialen is hiervan een goed voorbeeld.

Neel Kothari is een algemene tandarts met een speciale interesse in implantaattandheelkunde. Hij werkt in Cambridge en heeft de afgelopen jaren een bijdrage geleverd aan de tandheelkunde middels vele artikelen. Hij schreef over dit onderwerp op Dentistry.co.uk.


Hoe zou de mondzorg het eenmalig gebruik van dentale materialen kunnen beperken?

De beste ideeën komen vaak uit de dagelijkse praktijk. Doe mee aan onze inventarisatie en vul hieronder de vragenlijst over eenmalig gebruik dentale materialen (anoniem) in. Op een later moment zullen we de resultaten op dental INFO bekendmaken.

Maak uw eigen enquête voor feedback van gebruikers

Lees meer over: Markttrends, Thema A-Z/