KNMT jaarverslag 2018

KNMT jaarverslag 2018

Hoe ondersteunde de KNMT vorig jaar haar leden om alle inwoners van Nederland optimale mondzorg te bieden? Dat staat in het nu verschenen jaarverslag 2018 van de beroepsvereniging voor tandartsen, mka-chirurgen en orthodontisten.

Impressie KNMT werk

Per maand wordt in het jaarverslag een impressie gegeven van het werk van de beroepsorganisatie die ruim 10.000 leden telt.

Hoog op de agenda in 2018 stond taakherschikking. De KNMT stond pal voor teamwork in de mondzorg onder medisch leiderschap van de tandarts.  De vereniging agendeerde daarnaast het tandartsentekort.

Via de deelname aan het project De Mond Niet Vergeten streefde de vereniging naar het verbeteren van de mondgezondheid van 100.000 thuiswonende, kwetsbare ouderen. Ook werkte de KNMT mee aan vernieuwingen in de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld.

Haar leden ondersteunde de KNMT bij de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Blader online door het KNMT-jaarverslag 2018

 

Lees meer over: Markttrends, Thema A-Z/