Onderzoek naar reumatoïde artritis en de gezondheid van het oraal microbioom

Onderzoek naar reumatoïde artritis en de gezondheid van het oraal microbioom

Onderzoekers hebben parodontaal onderzoek uitgevoerd bij patiënten met reumatoïde artritis om te bepalen welke bacteriën aanwezig waren. Tevens onderzochten zij de baten van een parodontale behandeling bij deze aandoening.

Resultaat

Uit het onderzoek is gebleken dat patiënten die ontstekingsremmende geneesmiddelen gebruiken voor de reumatoïde artritis over het algemeen een gezonder microbioom hebben dan patiënten met remissie.

Doel

Het doel van het onderzoek was om de bacteriële component van het subgingivale microbioom te identificeren bij patiënten met verschillende gradaties van parodontale aandoeningen. Dit kan vervolgens helpen met het vaststellen van een associatie tussen reumatoïde artritis en parodontitis.

De patiënten

In totaal zijn er 78 patiënten met chronische, vastgestelde reumatoïde artritis onderzocht. Bij 45 van hen is actieve ziekte geconstateerd en bij 64 parodontitis.

Roken

De onderzoekers hielden rekening met de invloed die verschillende niveaus van gingivale bloedingen, parodontale sondediepte, ziektestatus, prednison-gebruik en roken kunnen hebben op de verschillende microbioom-samenstellingen. Met name roken bleek een significante associatie te vertonen met het microbioom-profiel van de subgingivale plaque.

Prednison

Vergeleken met patiënten bij wie de reumatoïde artritis in remissie was, hadden patiënten met actieve ziekte en degenen die daarom prednison gebruikten, een lagere bacteriële diversiteit. Het effect op de orale microbioom kon dus worden gerelateerd aan het gebruik van dit medicijn en niet aan de ziekteactiviteit.

Vervolgonderzoek

De onderzoekers hopen dat hun onderzoek zal leiden tot de ontwikkeling van gepersonaliseerde behandelingen. Hoe meer er bekend is over het subgingivale microbioom van patiënten, hoe beter het inzicht in de biologische mechanismen achter de associatie en hoe beter mensen geholpen kunnen worden.

Bron:
Plos One

Lees meer over: Medisch | Tandheelkundig, Thema A-Z/