Wat te doen tegen een bore-out?

Bore-out

Overbelasting op het werk kan leiden tot een burn-out. Verveling door werk op een te laag niveau kan echter ook klachten opleveren. Er is dan sprake van een bore-out. Hoe is dit te herkennen en wat is er tegen te doen?

Groei

Mensen die werken willen vaak groei. Groei van de onderneming, maar ook zeker persoonlijke groei. Als mondzorgverlener is het best lastig. U wilt veel, u heeft passie voor uw vak, u bent goed opgeleid en dan…, dan wilt u nog meer! Wat nu als er geen groei mogelijk is?

Omgekeerde carrière

Mondzorgverleners hebben vaak een omgekeerde carrière. Aan het begin van hun loopbaan krijgen zij vaak zware patiënten, die later gemakkelijker te behandelen zijn. Binnen de parodontologie bijvoorbeeld hebben nieuwe patiënten soms diepe pockets. Wanneer deze eenmaal behandeld zijn, kan het werk als minder uitdagend ervaren worden. Het telkens afdraaien van de recalls vereist namelijk wel de nodige inzet van de behandelaar, maar van een ander niveau. Natuurlijk is het nog steeds een uitdaging om het gebit op orde te houden, maar toch is het eerste traject vaak een stuk zwaarder.

Grenzen

Naar mate u meer ervaring krijgt, behandelt u misschien nog zwaardere patiënten, maar er komen niet altijd nieuwe patiënten bij in de praktijk. Bovendien leert u ook uw eigen grenzen kennen en begint u misschien niet eens meer aan een patiënt met gecompliceerde klachten. Veel mondzorgverleners zijn tevreden met de vaste patiënten, maar sommigen raken na verloop van tijd verveeld. Een bore-out kan het gevolg zijn.

Bore-out

Bij een bore-out leidt verveling op het werk tot dezelfde verschijnselen als bij een burn-out. Dit kan het geval zijn als iemand onder zijn niveau werkt en op persoonlijk vlak niet meer groeit. Hierdoor zit hij niet meer lekker in zijn vel, want hij wil iets bereiken, ergens naar toe leven en er trots op kunnen zijn.

Verschijnselen bore-out

Hoe kunt u herkennen of ú een bore-out heeft? Iemand met een bore-out begint vaak zijn werk uit te stellen. Hij heeft er geen zin in en schuift het zo lang mogelijk voor zich uit. Zelf vindt hij dit ook vervelend en is dus niet tevreden over zijn eigen gedrag. Hij probeert dit niet te laten merken en doet alsof hij hard aan het werk is. Toch raakt hij teleurgesteld in zichzelf en gaat zelfs geloven dat hij niets kan.

Oplossing

Als u eenmaal erkend heeft dat u een bore-out heeft, kunt u werken aan een oplossing. De volgende vijf stappen kunnen genomen worden:

  1. Zoek uit welke kanten van uw werk u het minst leuk vindt en bekijk of u deze kunt elimineren uit uw leven.
  2. Schrijf op welke talenten u hebt en vraag u af of ze in uw huidige functie benut worden.
  3. Bedenk in welke richting u zich in de toekomst zou willen ontwikkelen, en bekijk wat u daar nu al aan kunt doen.
  4. Bekijk of u uw functie aan kunt passen.
  5. Denk veel na, praat erover met mensen in uw omgeving en overweeg om ander werk te zoeken.
  6. Ga iets doen waar u niet alleen goed in bent, maar waar u ook nog beter in kunt worden.

Iets nieuws beginnen

Er is moed nodig om iets te gaan doen wat u nog niet helemaal beheerst. Regels in de zorg kunnen hierbij ook voor beperkingen zorgen: u mag alleen doen waarin u bekwaam bent en waarvoor u bevoegd bent. Probeer daarom bij nieuwe werkzaamheden bijvoorbeeld supervisie te regelen of een opleiding te volgen.

Op het moment dat u aan iets begint wat u nog niet (geheel) kunt, zult u zich waarschijnlijk nog onzekerder voelen, maar dit is de sleutel om uit een bore-out te komen. Kies voor behapbare stapjes in het leerproces om niet door te schieten in het andere uiterste: een burn-out. Prent uzelf goed in dat u tijdens het leren fouten mag maken.

Mindset

Of iemand gemakkelijk in een bore-out terechtkomt, hangt ook af van zijn ‘mindset’. Iemand met een ‘fixed mindset’ gaat ervan uit dat vastligt hoe slim hij is. Dit kan leren in de weg staan, omdat hij na een fout denkt, dat dit komt doordat hij het niet kan. Iemand met een ‘growth mindset’ zegt

dan tegen zichzelf: “Ik kan het nog niet.” Zo’n iemand gelooft in ‘oefening baart kunst’.

Iemand met een heel hoog IQ en een fixed mindset kan snel in een bore-out raken, terwijl hij en zijn omgeving denken dat hij simpelweg lui en dom is. Zo kan het ook voorkomen dat iemand met een laag IQ, maar met een growth mindset bijzonder succesvol wordt en vol zelfvertrouwen is.

Personeel

Niet alleen ú kunt in een bore-out raken, maar ook uw personeel. Dit kunt u voorkomen door scherpe vragen te stellen tijdens sollicitatiegesprekken en functioneringsgesprekken. Ga er niet zo maar vanuit dat iemand die zijn werk niet goed doet omdat het te hoog gegrepen is. Er kan ook sprake zijn van te weinig uitdaging. Ook de mindset van iemand kan groei belemmeren. U kunt deze mindset beïnvloeden door complimenten te geven over het proces in plaats van het eindproduct of over hoe iemand is. Zeg niet: “Wat een goed resultaat!” of “Wat ben je slim”, maar: “Daar heb je hard voor gewerkt.” Laat als werkgever of manager zelf ook zien dat u ergens moeite voor moet doen of hebt gedaan om iets te bereiken.

Stimuleren growth mindset

Een growth mindset kan gestimuleerd worden door te vragen naar eerdere successen. Als iemand vastloopt in een leerproces en het gevoel heeft niet verder te kunnen, dan kunt u vragen stellen zoals: “Wanneer is het je eerder gelukt om iets vergelijkbaars voor elkaar te krijgen? en “Hoe pakte je dat toen aan?” U kunt ook vragen stellen over de gewenste progressie. Bijvoorbeeld: “Waaraan zou je merken dat je er over een tijdje al iets beter in bent geworden?” Wanneer mensen over dit soort vragen gaan nadenken, krijgen ze er vertrouwen in dat verbetering mogelijk is. Wanneer zij zich op het juiste tempo en het juiste moment verbeteren, zullen een bore-out of burn-out niet zo snel voorkomen.

Bronnen:
CarrièreTijger
progressiegerichtwerken.nl
gezondheidsnet.nl
managementsite.nl

Door:
Lieneke Steverink-Jorna, mondhygiënist

 

 

Lees meer over: Thema A-Z, Werken met plezier/