Gevolgen van de Brexit voor tandartsen

Gevolgen van de Brexit voor tandartsen

Dentistry heeft begin maart voor de tweede keer een tandheelkundig politiek debat georganiseerd. Een van de onderwerpen was dit keer de Brexit. Wat zullen de gevolgen voor Britse tandartsen zijn als Groot-Brittannië de Europese Unie gaat verlaten?

Deelnemers
De onderhandelingen over de uittreding van Groot-Brittannië uit de Europese Unie gaan beginnen. Aan een panel werd gevraagd in hoeverre de Brexit de mondzorg zal kunnen beïnvloeden.

Dit panel bestond uit de volgende deskundigen, namelijk: Henrik Overgaard-Nielsen, voorzitter General Dental Practice Comittee van British Dental Association (BDA); Eddie Crouch, vicevoorzitter Principal Executive Committee van BDA; Eddie Coyle, hoofd klinische operaties van Oasis Dental Care; John Milne, senior nationaal tandheelkundig adviseur bij de Care Quality Commission; Neel Kothari, praktijkeigenaar en Michael Watson, columnist van Denistry. Het debat werd geleid door Dentistry-redacteur Julian Engels.

Personele gevolgen
Als eerste ging het over de personele gevolgen. Zal er een massale uittocht op gang komen van tandartsen die hier vanuit Europa werken? Het panel benadrukt de onzekerheid over dit onderwerp. Het is onduidelijk wat de vooruitzichten zijn en hoe bijvoorbeeld de koers van de pond zich gaat ontwikkelen. Vooral over het lot van de tandartsen uit de EU die in het Verenigd Koninkrijk werken en wonen is het panel bezorgd. John Milne: “Ik denk dat mensen zekerheid moet worden gegeven dat ze hier een toekomst hebben en dat ze van harte welkom zijn om hun vak uit te oefenen. Ik weet zeker dat velen van hen uitstekend werk leveren.”
Eddie Crouch zei hierover:

“Een regering zou helemaal gek zijn om alle mensen die een dienst leveren er uit te gooien – dat gaan ze nooit doen.”

Materiaalkosten
Een ander onderwerp was materiaalkosten. Aan het panel werd gevraagd of zij al een stijging van materiaalkosten hadden bemerkt nadat er voor de Brexit gestemd is. Eddie Quole: “Een belangrijke leverancier heeft de hogere kosten met name door de koerswisseling van de euro nog niet doorgerekend, maar dit gaat nu wel een grote invloed krijgen.”

CE-markering
Neel Kothari vraagt zich af wat de status van de CE-markering is na uittreding uit de EU. Op dit moment bepaalt de CE-markering of een product voldoet aan de gezondheids-, veiligheids- en milieuvoorschriften. Zal dit invloed hebben op de prijs van de producten? “Op dit moment moet alles wat aan de Britse markt geleverd wordt, voorzien zijn van een CE-markering en dat drijft veel prijzen op. Deze producten worden heel duur in vergelijking met wat andere landen betalen. Als we niet meer gebonden zijn aan de CE-markering, kunnen we handel drijven met andere landen zoals Brazilië.”
Kwaliteitsmeting
Volgens John Milne zal de kwaliteit van producten op een andere manier gemeten gaan worden.

Wellicht komt er een wet die het Europese recht zal terugbrengen naar het Engelse recht.

“Het kan zijn dat dezelfde kwaliteitsnormen als nu blijven gelden. Ik denk dat het een complexe materie is en ik ben er niet zeker van dat er zo gedereguleerd gaat worden als sommigen hopen.”

Bron:
Dentistry.co.uk

 

Lees meer over: Financieel, Ondernemen/