Praktijk starten zonder patiënten: is dit financieel haalbaar?

Praktijk starten zonder patiënten: is dit financieel haalbaar?

Steeds vaker krijgen wij de vraag of het starten van een nul praktijk financieel haalbaar is. Deze vraag is niet eenvoudig met een ja of nee te beantwoorden. Dit hangt vaak af van meerdere factoren. Over welke belangrijke aspecten moet u in ieder geval nadenken?

Na uw opleiding heeft u in verschillende praktijken gewerkt en ervaring opgedaan. Uw mening over de mondzorg is omgevormd tot een eigen zorgvisie. Deze praktijkervaring is naar onze mening zeer waardevol. Deze “leerschool” komt, nadat u straks de stap tot zelfstandig praktijkhouder heeft genomen, nooit meer terug. U kunt dan niet meer zo makkelijk in de “keuken” van andere praktijken kijken hoe deze georganiseerd zijn.

Wat is uw ambitie?

Voordat u op zoek gaat naar een geschikte locatie, is het belangrijk om voor u zelf te bepalen wat uw ambitie is met de toekomstige praktijk. Wat voor type praktijk heeft u voor ogen, een algemene of een gespecialiseerde tandartspraktijk? Hoeveel behandelkamers wilt u? Wilt u een grote praktijk of liever een kleinschaligere praktijk? Hoe wilt u nu, maar bijvoorbeeld ook straks over vijf jaar werken? Maar kijk niet alleen vooruit. Denk ook goed na over welke werkzaamheden u nu het leukst vindt. Kan dat straks ook nog als u zelfstandig zorgondernemer bent?
Vraagstukken die u voor uzelf helder moet hebben. Dan pas kunt u op zoek naar een geschikte locatie.

Locatiekeuze

Heeft u eenmaal een keuze gemaakt voor het zelfstandig ondernemerschap, dan kunt u zich vanuit uw waarneempositie gaan oriënteren op de plaats waar u – op basis van commerciële en economische factoren – een praktijk wilt starten. Ons valt op dat in veel ondernemingsplannen een gedegen marktonderzoek ontbreekt. Zoem niet alleen in op de plaats waar u de praktijk wil vestigen. Zoem ook dieper in op de wijk en aangrenzende wijken, uw verzorgingsgebied. Een goed ondernemersplan bevat altijd een concurrentieanalyse. U kunt dit doen door bijvoorbeeld de volgende punten uit te werken.

  • Het aantal en type tandartspraktijken in de plaats waarin u zich wil vestigen
  • Leeftijdsopbouw van de bestaande tandartsen
  • Nemen de omliggende praktijken nog patiënten aan of is er een patiëntenstop?
  • Reviews van de directe concurrentie van bijvoorbeeld ZorgkaartNederland.nl
  • Het aantal inwoners in de gemeente of stad

Heeft u uw praktijk eenmaal geopend dan zult u deze niet meer zo snel verplaatsen. Kortom, investeer in marktonderzoek.

Ondernemingsplan

Een gedegen marktonderzoek is dus belangrijk. Het schrijven van een ondernemingsplan dwingt u tot nadenken. Ook al lijkt het ondernemerschap zo mooi, u moet toch ook echt nadenken over de mogelijke risico’s en inzicht krijgen in wat er (on)mogelijk is. U wil tenslotte een zo groot mogelijke kans op succes hebben. Benieuwd naar wat er in een dergelijk plan beschreven moet worden? Bekijk een voorbeeld ondernemingsplan voor tandartspraktijken op de website van ABN AMRO.

Waarnemen naast de (op)start van uw praktijk

Naast de start van uw praktijk, blijft u wellicht nog enkele dagen werkzaam als tandarts waarnemer of in loondienst bij uw huidige opdracht- of werkgever. Check of dit op basis van uw waarneemcontract of arbeidsovereenkomst geen belemmering vormt. Als het aantal patiënten in uw eigen praktijk groeit, dan breidt u natuurlijk het aantal stoeldagen in uw eigen praktijk langzaam uit. Hoe gaat u dit vorm geven?

Naast het feit dat u op basis van deze constructie verzekerd bent een bepaald basis inkomen, dient u wel goed na te denken over hoe u straks omgaat met uw agendaplanning. Wie neemt de telefoon aan als u nog een aantal dagen in een andere praktijk werkzaam bent? Hoe gaat u om met pijnklachten als u niet in uw eigen praktijk werkzaam bent?

Liquiditeitsbegroting

Een liquiditeitsbegroting geeft zicht op hoeveel geld u maandelijks ontvangt en uitgeeft. Zo kunt u na verloop van tijd beter inschatten welke maanden het meest geschikt zijn voor het doen van nieuwe investeringen en daarnaast een financiële reserve opbouwen, zodat u onverwachte tegenslagen kunt opvangen. Er dient rekening te worden gehouden met vakantie(s) en minder drukke periodes in het eerste kwartaal en drukkere periodes in het tweede en vierde kwartaal.

In uw liquiditeitsbegroting zou ook zichtbaar gemaakt moeten worden hoeveel uw inkomen als tandarts waarnemer of in loondienst bedraagt voor het aantal dagen dat u nog werkzaam blijft bij uw huidige opdracht- of werkgever. Houd er hierbij rekening mee dat deze inkomsten dalen en uw inkomen uit uw gestarte onderneming stijgen. U bent immers uw eigen praktijk aan het opbouwen.

U heeft de wens om een eigen praktijk te starten, maar waar begint u? Als uw patiënt een uitgebreide tandheelkundige behandeling moet ondergaan, dan stelt u een behandelplan op. Voor de start van een eigen praktijk geldt hetzelfde. Ook dan is een zorgvuldig plan noodzakelijk. En dit is de basis voor uw succes.

Door: Arjan Wijnands, sectorspecialist Medische en Vrije Beroepen bij ABN AMRO. Hij begeleid samen met Thera Evers en Maarten den Heijer tandartsen bij de start of overname van een praktijk. Maak een afspraak voor een gratis adviesgesprek.

Lees meer over: Financieel, Ondernemen/