De uitdaging rondom medewerkersbetrokkenheid vraagt om een duidelijke aanpak

medewerkers - organisatie

Zorg van hoge kwaliteit leveren staat bij veel organisaties centraal. Dat gaat lastig zonder gemotiveerd of zelfs te weinig personeel. Betrokken medewerkers zijn cruciaal voor het functioneren van jouw organisatie. Maar hoe betrek jouw personeel bij wat je doet en wie je bent? We geven je 8 ijzersterkte tips.

Wat is medewerkersbetrokkenheid?

Een van de vragen die leidinggevende zichzelf vaak vragen is “Hoe krijg ik mijn team meer betrokken”. Maar het is eerst belangrijk om te weten wat een medewerker betrokken maakt en wat medewerkersbetrokkenheid is

Medewerkersbetrokkenheid is de mate waarin medewerkers zich verbonden voelen met en geloof hebben in de organisatie waarvoor zij werken. Zij herkennen zich in de waarden en doelstellingen van de organisatie en zetten zich hier ook gepassioneerd en gemotiveerd voor in.

Er is wel een verschil tussen medewerkersbetrokkenheid en medewerkerstevredenheid. Echte betrokkenheid gaat namelijk verder dan een medewerker die prima tevreden is. Medewerkers worden pas betrokken als zij zichzelf mogen en kunnen ontwikkelen en als ze achter de normen, waarden en doelen van het bedrijf staan. Het draait dus om een intrinsieke motivatie en toewijding op de langere termijn.

Het belang van betrokken personeel

Werknemers zijn het hart en de ziel van jouw zorgorganisatie. Als zij enthousiast en betrokken zijn, is de kans groter dat jouw organisatie succesvol is.
Wanneer zij zich ondergewaardeerd voelen, verliezen zij hun interesse en spannen zij zich uiteindelijk minder in. Dit kan destructief voor jouw organisatie zijn. Om je personeel te behouden én te motiveren, is het dus belangrijk om inzicht te hebben in de betrokkenheid van jouw werknemers.

Wat werknemers willen verandert

Tijden veranderen en dus ook de manier waarop werknemers betrokken zijn bij een organisatie. Waar vroeger de drijfveer voor een medewerker lag op ‘zekerheid’ en een ‘baan hebben voor het leven’, kwam langzaam de verschuiving naar het hebben van ‘geld/ status’ en het ‘job hoppen’.
Na coronapandemie zien wij weer een nieuwe trend, medewerkers willen tegenwoordig een ‘impact’ maken en zijn meer gefocused op ‘netwerken’ en relaties opbouwen.

Deze betrokken (geëngageerde) medewerkers werken dus niet alleen meer voor een salaris of een promotie. Ze zijn echt verbonden met de organisatie en geven om hun werk en collega’s.

💡Hier moet je als organisatie op inspelen. En je kunt je nu dus gelijk afvragen, heeft mijn organisatie de juiste waarde en doelstellingen waarmee een medewerker zich verbonden kan voelen? En ….. voel ik me verbonden met de waarde en doelstellingen van mijn organisatie?

Niveaus van medewerkersbetrokkenheid

Even wat theorie….er zijn 3 niveaus van medewerkersbetrokkenheid.
Actief betrokken (geëngageerde) medewerkers, niet betrokken (niet-geëngageerde) medewerkers en medewerkers die actief niet betrokken (actief niet-geëngageerd) zijn.

Actief betrokken medewerkers

Dit zijn werknemers die geïnvesteerd in en gepassioneerd zijn over hun werk en het bedrijf. Ze willen hun werkgever naar succes leiden met hun productiviteit en hoge prestaties.

Betrokken medewerkers geloven in de ‘klant eerst’-filosofie van hun bedrijf. Ze tonen leiderschap, enthousiasme, creativiteit, ambitie, vasthoudendheid en een sterke arbeidsethos.

 • Bieden creatieve ideeën aan om de bedrijfsvoering te verbeteren.
 • Nemen initiatieven die het bedrijf ten goede komen.
 • Ondersteunen de visie en overtuigingen van het bedrijf.
 • Zijn trots op het bedrijf waarvoor zij werken.
 • Overtreffen de verwachtingen.
 • Creëer banden binnen het bedrijf en motiveren collega’s.
 • Zijn veerkrachtig wanneer ze worden geconfronteerd met obstakels en werkdruk.
 • Zorgen voor een positieve kijk op de toekomst van het bedrijf.

Niet betrokken medewerkers

Dit zijn werknemers zijn emotioneel losgekoppeld van hun werk en werkplek. Omdat hun eisen niet adequaat worden beantwoord, investeren ze alleen uren in hun baan, niet in hun passie of gedrevenheid. Denk aan een werknemer die zijn werk afmaakt maar alleen wordt gemotiveerd door verantwoordelijkheid en een maandsalaris. Een niet betrokken werknemer zal er voor kiezen om niet op te vallen en veeleisende taken af te wijzen.

 • Voeren het absolute minimum uit om te overleven.
 • Doen geen aanbevelingen om processen te verbeteren.
 • Houden niet van verandering of groei.
 • Zullen de organisatie voortdurend bekritiseren of ongeïnteresseerd raken.
 • Zijn terughoudend om verder te gaan dan hun taken en verantwoordelijkheden.
 • Respecteren de doelen en doelstellingen van het bedrijf niet.
 • Werken het liefst alleen en zijn geen teamplayer.

Actief niet betrokken medewerkers

Deze werknemers zijn niet alleen ontevreden op het werk maar zijn ook teleurgesteld dat hun eisen niet worden beantwoord. Deze werknemers ondermijnen mogelijk elke dag de inspanningen van hun gemotiveerde collega’s.

Een werknemer die actief niet betrokken is, verspilt tijd met het bekritiseren van andere collega’s, lopende projecten, het management, enz. Misschien willen ze hun dienstverband bij het bedrijf zelfs wel beëindigen.

 • Maken d.m.v. hun uitspraken duidelijk dat zij niet voor de organisatie willen werken.
 • Saboteren inspanningen van hun team, management, collega’s en het bedrijf.
 • Claimen krediet voor andermans werk.
 • Geven eigen slechte prestaties de schuld van bijv. een gebrek aan middelen.
 • Zijn openhartig over de problemen met het bedrijf.
 • Verspreid schadelijke informatie over de organisatie buiten het werk om.
 • Zijn niet ontvankelijk om te leren of groeien.
 • Klagen over de tekortkomingen van een organisatie i.p.v. oplossingen aan te dragen.
 • Zijn geen teamspelers.

Slechte medewerkersbetrokkenheid kan leiden tot verloop!

Een belangrijke trend en uitdaging voor organisaties is het betrokken houden van medewerkers binnen een organisatie. In Nederland gaat het slecht met de medewerkersbetrokkenheid. Maar 1 op de 8 mensen is nog echt betrokken bij zijn of haar werk en door de krapte op de arbeidsmarkt is het nu (nog) makkelijker om van baan te veranderen.
Het is daarom belangrijk dit probleem structureel aan te pakken, anders kan dit leiden tot een hoog verloop.

Verloop kost veel geld

Het lijkt onschuldig als er een medewerker vertrekt, jammer van de kennis en kunde. Echter heeft het verloop ook impact op de kosten, de servicekwaliteit en je geloofwaardigheid. Het vervangen van een medewerker veel werk en kost gemiddeld 20% van zijn of haar jaarsalaris! Er moet een vacature worden uitgezet, vervanging worden gezocht en een exitgesprek worden gehouden. Indien er niet op tijd een vervanger is, geeft dit ook nog eens extra druk bij overig personeel. Daarnaast gaat er veel tijd zitten in het inwerktraject van de nieuwe medewerker dat het beste ondersteund worden door een effectief onboarding programma.

💡 Hoe staat het met het personeelsverloop in jouw organisatie? Vragen die jij jezelf nu al kunt stellen zijn: Werf ik de juiste mensen? Zorg ik voor een warm welkom en een goede onboarding voor nieuwe medewerkers? Luister ik voldoende naar mijn medewerkers? Weet ik wat mijn medewerkers motiveert? Geef ik voldoende feedback?

Waar wordt voornamelijk veel over geklaagd bij zorgorganisaties?

Bij zorgorganisaties ziet MedicPlek dat er het meeste wordt geklaagd over de onduidelijke onderlinge communicatie. Er ontstaan irritaties op de werkvloer als er mededelingen worden gedaan die niet iedereen bereiken. Dit komt vaak omdat er te veel verschillende tools worden gebruikt zoals e-mail, WhatsApp, nieuwsbrief, whiteboard, post-it notes en part-time werk. Veel wordt tussen het werk even tussen neus en lippen verteld en aangezien er veel met parttimers wordt gewerkt, is niet iedereen die dag aanwezig waardoor veel nieuwtjes worden gemist. Dit werkt irritatie en ontevredenheid op en geeft dus uiteindelijk minder binding met de organisatie.
Daarnaast wordt er ook geklaagd over: onduidelijke rolverdelingen en verantwoordelijkheden, gebrek aan transparantie, hoge werkdruk, slechte werk/ privé balans, constant veranderende prioriteiten, training en persoonlijke ontwikkelingsmogelijkheden en vriendjespolitiek.

💡 Vraag jezelf eens af waarover jouw medewerkers klagen. Willen zij aandacht? Is het een uitlaatklep en zoeken zij erkenning? Is het verzet tegen verandering? Willen zij meer betrokken worden? Is er daadwerkelijk iets mis en is het geklaag terecht?

Wat zijn de gevolgen voor de organisatie

Een lage medewerkersbetrokkenheid heeft gevolgen op bijna alles binnen je bedrijf. Onbetrokken medewerkers kunnen zorgen voor:

 • Slechte sfeer in de praktijk/ organisatie
 • Meer ziekteverzuim
 • Meer verloop
 • Medewerkers zijn minder productief
 • Patiënten/ klanten zijn minder tevreden

💡 Voor veel praktijken klinkt dit waarschijnlijk gek, maar zet je patiënt even op de tweede plaats. Wanneer je te maken hebt met onbetrokken medewerkers, is dat je eerste prioriteit.

Betrokken medewerkers zijn:

 • Zijn loyaler en verlaten minder snel je organisatie waardoor je minder ongewenst verloop hebt.
 • Goed voor de team spirit. Een betrokken medewerker toont initiatief en helpt graag een ander wanneer er bijv. ingevallen moet worden.
 • Melden zich minder vaak ziek omdat ze gelukkiger zijn.
 • Presteren beter door hun positieve houding en zorgen voor tevreden patiënten/ klanten en dus meer omzet.

Ondernemingen met sterk betrokken medewerkers presteren 147% beter dan hun concurrenten, gekeken naar de winst per aandeel.

Hoe kan ik de betrokkenheid van mijn medewerkers vergroten?

Tip 1. Informeer duidelijk hoe het gaat met de organisatie

Elke medewerker in jouw bedrijf is belangrijk en wil er toe doen. Laat je personeel daarom geregeld weten wat er speelt binnen de organisatie.
Wees helder in het communiceren van resultaten, doelen en toekomstplannen. Wanneer medewerkers geen idee hebben hoe het met hun werkgever gaat en wat er in de komende tijd zal gebeuren, ontstaat een afstand. Hierdoor neemt hun betrokkenheid af.

Tip 2. Laat medewerkers meedenken

Zijn er bepaalde vraagstukken op organisatieniveau waar je een juiste oplossing voor zoekt? Vraag medewerkers om mee te denken. Wanneer je samen naar een probleem kijkt, ontstaat er onderling een andere dynamiek. Door deze brede en inclusieve aanpak creëer je betrokkenheid, draagvlak en verhoog je de betrokkenheid.

Tip 3. Erken en waardeer je medewerkers ⇒ wees betrokken

Niemand wil als eennummer behandeld te worden. Medewerkers die merken dat hun leidinggevende, manager of directeur ook geïnteresseerd is in hen als persoon, voelen meer betrokkenheid. Zorg er daarom voor dat je je medewerkers leert kennen en dat je geregeld een compliment, schouderklopje of bedankje geeft. Let ook goed op de balans die medewerkers tussen werk en privé ervaren.

Tip 4. Geef medewerkers verantwoordelijkheid en vrijheid

Je laat waarschijnlijk een hele hoop potentieel onbenut. Vertrouw meer op je medewerkers en laat ze meer zelfstandige besluiten nemen. Misschien kiezen ze niet voor de aanpak die jij zelf in gedachten had, maar hoe meer vertrouwen en verantwoordelijkheid je medewerkers geeft, hoe beter zij hun best zullen doen zich te bewijzen en jouw verwachtingen waar te maken.

Tip 5. Geef het juiste voorbeeld

Wil je meer betrokken medewerkers? Begin eerst bij jezelf! Zoals eerder beschreven gaat het bij medewerkersbetrokkenheid juist om de intrinsieke motivatie. Als leidinggevende ben jij hét voorbeeld voor medewerkers en ervaren zij jou als één van de belangrijkste factoren hoe zij hun werk ervaren. Als jij zelf dus al niet precies weet waarvoor je het allemaal doet, hoe moeten jouw medewerkers dat dan wel weten?
Dus hoe meer jij als leider of manager betrokken bent, des te beter kun jij een betrokken team creëren.

Tip 6. Bied groei- en ontwikkelmogelijkheden

Organisaties zijn continu in beweging en dit biedt volop kansen voor medewerkers om door te groeien en zichzelf te ontwikkelen. Hierbij gaat het niet alleen om promotie en salarisverhoging. Het gaat ook over het voeren van eerlijke gesprekken met werknemers over wat ze echt willen. Dus toont iemand interesse in een leidinggevende functie of een opleiding, praat erover en kijk wat de mogelijkheden zijn. Hierdoor zorg je er mede voor dat waardevolle medewerkers je organisatie niet verlaten.

Tip 7. Bevorder conflicten (ja echt!)

Het klinkt vreemd, maar bevorder conflicten. Voor productieve conflicten moet er binnen een team wel vertrouwen zijn. Als er geen vertrouwen in elkaar is, is er angst voor conflicten en confrontaties. Dit zorgt ervoor dat kritieke of controversiële onderwerpen niet op de agenda komen, of men niet vecht voor het grote organisatiebelang.

Zorg er dus bij besluitvormingen voor dat alle betrokken teamleden hun meningen geven en dat conflicterende meningen en perspectieven worden besproken. Pas wanneer alle teamleden zijn of haar standpunten hebben geuit, kan een team met vertrouwen een besluit nemen.

Tip 8. Vier successen

Hoe groot of klein de successen zijn, het is belangrijk deze te vieren. 65,8 % van werkend Nederland vindt dat successen op het werk benoemd en gevierd moeten worden. Door niet stil te staan bij behaalde prestaties en het vieren hiervan loop je een aantal positieve uitkomsten mis. Het geeft jouw medewerkers namelijk meer werkplezier, het draagt bij aan persoonlijke groei, het motiveert en zorgt voor een goede sfeer en een sterk team.

Zelf aan de slag met jouw medewerkersbetrokkenheid!

Door te investeren in betrokken medewerkers creëer je meer kwaliteit op de werkvloer waardoor jouw patiënt of klant uiteindelijk profiteert.
Bereik, verbind en betrek al jouw medewerkers via één centraal platform. MedicPlek is hét digitale platform voor zorgprofessionals om jou te helpen bij het creëren van betrokken medewerkers.

💡 Maak gebruik van een werknemersbetrokkenheidenquête om jouw organisatie en medewerkers in kaart te brengen.

MedicPlek helpt bij het betrokken houden van jouw medewerkers

 • MedicPlek zorgt voor meer verbinding binnen de organisatie. Leuke, laagdrempelige en gebruiksvriendelijke manier van communiceren op een manier die we vandaag de dag al gewend zijn in onze privé situaties (social media, WhatsApp, etc.)
 • Met MedicPlek bereik je iedere medewerker in één keer. Alles op één plek betekent dus geen irritaties meer en creëert overzicht!
 • Via MedicPlek kun je vragen via uitzetten m.b.t. medewerkersbetrokkenheid of MTO. Laagdrempelig, digitaal, mobiel, anoniem mogelijk en gebruiksvriendelijk

medicplek 1

Heb jij een eigen zorgpraktijk en wil jij ook meer structuur en het (werk)plezier verhogen?

Nu heb je de mogelijkheid om met een gratis training te ontdekken hoe je jouw praktijk weer soepel kan laten functioneren.

 

 

Lees meer over: Partnernieuws, Partnernieuws, Praktijkorganisatie, Producten