Meer mensen mondkanker door HPV

Meer mensen mondkanker door HPV

Het is bekend dat roken, drinken of bepaalde genen mondkanker kunnen veroorzaken. Onlangs werd echter bekend dat steeds meer mensen met de ziekte te kampen krijgen als gevolg van humane papillomavirussen (HPV). Als gevolg hiervan is de gemiddelde leeftijd van mensen met mondkanker steeds jonger.

Humane Papillomavirussen

In 15% van de gevallen kan niet met zekerheid worden gezegd of de ziekte kan worden toegeschreven aan een van de humane papillomavirussen, maar wordt slechts vermoed dat de microbiome hier een rol in heeft gespeeld.

Bacteriesoorten in zieke weefsels

Chinese onderzoekers zijn er nu voor het eerst ooit in geslaagd om aan te tonen dat sommige bacteriesoorten vaker voorkomen in mondkankerweefsels dan in ‘gezonde’ weefsels. Daarnaast worden dezelfde bacteriën ook geassocieerd met parodontitis. De bacteriesoorten die meer in de zieke weefsels werden gevonden zijn Fusobacterium, Dialister, Peptostreptococcus, Filifactor, Peptococcus, Catonella en Parcimonas. De eerstgenoemde komt waarschijnlijk met name voor op het oppervlak van het carcinoom, waardoor hier in de toekomst op gelet zou kunnen worden bij diagnoses.

Oorzaak of gevolg

Of de bacteriën naar de plek migreren als gevolg van kanker of dat zij de oorzaak zijn van het carcinoom is nog niet bekend. Hier zal verder onderzoek naar moeten worden gedaan.

Bron:
Nature

Lees meer over: Medisch | Tandheelkundig, Thema A-Z/