Experiment zelfstandige bevoegdheid mondhygiënist definitief van start

Experiment zelfstandige bevoegdheid mondhygiënist definitief van start

Op 31 mei is de Algemene Maatregel van Bestuur tijdelijke zelfstandige bevoegdheid mondhygiënist bekendgemaakt in de Staatscourant. Hiermee is er groen licht voor het experiment zelfstandige bevoegdheid mondhygiënist. Naar verwachting zal dit per 1 juli 2020 starten.

De bekendmaking betekent dat mondhygiënisten in een 5 jaar durend experiment zonder tussenkomst van een tandarts primaire caviteiten mogen boren, verdoving gaan toedienen en röntgenfoto’s kunnen maken. Ook zal het tuchtrecht van toepassing zijn voor mondhygiënisten.

NVM-Mondhygiënisten: Optimaal gebruik van capaciteit mondzorgverleners

Volgens de Nederlandse Vereniging van Mondhygiënisten is het experiment een positieve ontwikkeling voor de mondgezondheid van de patiënt. “Geregistreerde mondhygiënisten worden daardoor beter inzetbaar omdat geen opdracht meer nodig is van een tandarts.”

“Met preventie als vertrekpunt kan met de juiste inzet van mensen en middelen een mondgezonde generatie worden bereikt en wordt er optimaal gebruikgemaakt van de capaciteit van mondzorgverleners”, zegt Manon van Splunter-Schneider, voorzitter van NVM-mondhygiënisten. Met het langverwachte startsein wordt de mondhygiënist beter inzetbaar en kan de mondzorg in zijn geheel effectiever en efficiënter in worden gericht, volgens de beroepsvereniging. “Het stimuleert de juiste zorg op de juiste plek binnen de mondzorg waarbij de focus op preventie in plaats van curatie komt te liggen.”

“De mondhygiënist is al jaren zelfstandig bevoegd voor het grootste deel van het deskundigheidsgebied. Alleen voor de voorbehouden handelingen, zoals verdoven, het maken van röntgenfoto’s en de behandeling van primaire caviteiten, is nu nog een opdracht van een tandarts vereist om de handeling uit te mogen voeren. Deze opdracht werkt belemmerend voor de beroepsuitoefening van de mondhygiënist en de taakherschikking binnen de mondzorg. Taakherschikking draagt bij aan het doelmatiger organiseren van zorg met behoud en verbetering van de kwaliteit. Hierdoor blijft zorg toegankelijk en betaalbaar en wordt de professionaliteit van zorgverleners optimaal benut”, volgens NVM-mondhygiënisten.

Samenwerking

Bij een geslaagd experiment zal deze tijdelijke zelfstandige bevoegdheid worden omgezet in een definitieve bevoegdheid en de geregistreerde mondhygiënist worden opgenomen onder het zware regime in art. 3 van de Wet BIG.

NVM-mondhygiënisten roept de collega’s in het veld op samen invulling te geven aan het experiment en “tot de juiste samenwerkingsafspraken te komen in het belang van de patiënt.”

KMNT: Niet verrast maar wel teleurgesteld

KNMT-voorzitter Wolter Brands is niet verrast maar wel teleurgesteld: “Jammer genoeg heeft ook ons appèl aan de Raad van State om de maatregel bij te stellen geen gehoor gekregen.” Dat de minister het experiment met het toekennen van drie voorbehouden handelingen aan mondhygiënisten doorzet, is vooral slecht nieuws voor de patiënt, betoogt Brands. “Die loopt het risico op onvolledige diagnoses, overbehandeling en onnodige kosten. Daarnaast is het uitermate verwarrend dat de ene mondhygiënist wél aan het experiment mag meedoen en de andere niet.”

ANT: Experiment is gedoemd te mislukken

De ANT is ervan overtuigd dat “het experiment gedoemd is te mislukken.”

“Wij zijn van mening dat de minister momenteel op een onverantwoorde wijze aan het gokken is met de belangen van onze patiënten. Binnen tien jaar zal een-derde van de tandartsen met pensioen gaan. Tegelijkertijd neemt de complexe zorgvraag toe door de vergrijzing. Het opleiden van een tandarts kost ruim zes jaar en de opleidingen zijn niet van vandaag op morgen uitgebreid. Het was vijf voor twaalf, met de AMvB is het nu een minuut voor twaalf geworden. De minister is aan zet en zal zijn verantwoordelijkheid moeten durven nemen voor alle negatieve gevolgen van zijn beleid”, zegt ANT-voorzitter Jan Willem Vaartjes.

Bron:
NVM-mondhygiënisten.nl
KNMT.nl
ANT-tandartsen.nl

 

 

Lees meer over: Taakdelegatie | Taakherschikking, Thema A-Z