Top 10 belangrijkste belastingwijzigingen 2017

belasting

Het nieuwe jaar gaat traditiegetrouw gepaard met de nodige veranderingen op belastinggebied. Bestaande regels wijzigen en nieuwe regels treden in werking.

Voor de ondernemer

 1.  Auto van de zaak
  Overweegt u een nieuwe auto van de zaak waarmee u ook privé rijdt, houd dan rekening met de nieuwe bijtellingspercentages. Voortaan zijn er nog maar twee bijtellingscategorieën. Voor auto’s met een CO2-uitstoot van 0 gr/km (volledig elektrische auto’s) geldt een bijtelling van 4% van de cataloguswaarde (inclusief btw en BPM). Voor alle overige auto’s geldt een bijtelling van 22%. Er geldt overgangsrecht voor auto’s die vóór 1 januari 2017 op kenteken zijn gesteld.
 1. Energie-investeringsaftrek
  Het percentage van de Energie-investeringsaftrek (EIA) is omlaag gegaan van 58,0% (2016) naar 55,5% (2017). U komt voor de EIA in aanmerking als u investeert in een bedrijfsmiddel dat staat vermeld op de Energielijst 2017. Het investeringsbedrag moet meer zijn dan € 2.500 en u moet de investering binnen drie maanden na het aangaan van uw investeringsverplichting aanmelden bij RVO.nl.
 1. Innovatiebox vennootschapsbelasting
  De innovatiebox in de vennootschapsbelasting is aangepast. Zo dienen alle bedrijven voor toegang tot de innovatiebox te beschikken over een S&O-verklaring (Speur- en Ontwikkelingswerk).
 1. Gemengde kosten
  Het aftrekpercentage voor gemengde kosten (zoals kosten voor voedsel, drank en genotmiddelen) is omhooggegaan van 73,5% (2016) naar 80%. Die verhoging geldt echter niet voor ondernemers in de vennootschapsbelasting.

Voor de dga

 1. Pensioen in eigen beheer
  Dga’s moeten rekening houden met de afschaffing van het pensioen in eigen beheer. Dat wetsvoorstel is weliswaar – op verzoek van de staatssecretaris – door de Eerste Kamer aangehouden, maar de verwachting is dat het voorstel op korte termijn alsnog wordt aangenomen.

In verband met die afschaffing zal de dga vanaf dit jaar moeten kiezen tussen drie manieren om het reeds opgebouwde pensioen in eigen beheer af te wikkelen:

 • Fiscaal geruisloos afstempelen naar de fiscale waarde gevolgd door afkoop met een korting en zonder revisierente;
 • Fiscaal geruisloos afstempelen naar de fiscale waarde gevolgd door omzetting in een oudedagsverplichting (ODV);
 • Het ongewijzigd afwikkelen van het bestaande pensioen in eigen beheer.

Afkopen kan in 2017, 2018 en 2019, tegen een jaarlijks dalende korting: van 34,5% in 2017, naar 25% in 2018, tot 19,5% in 2019. De korting wordt toegepast op de fiscale waarde per 31 december 2015. Het verschil tussen de fiscale waarde per afkoopdatum en per 31 december 2015 wordt volledig belast. Bij afkoop in 2017, 2018 of 2019 bent u geen revisierente verschuldigd.

Ook omzetten in een oudedagsverplichting kan in de jaren 2017, 2018 en 2019. Zet u het opgebouwde pensioen in eigen beheer om in een oudedagsverplichting en wilt u vervolgens alsnog afkopen? Dan is dit in de jaren tot en met 2019 nog mogelijk met de korting en zonder revisierente.

Voor de keuze is een goede afweging nodig. Ook is niet elke keuze altijd mogelijk, bijvoorbeeld omdat liquide middelen voor afrekening met de Belastingdienst ontbreken of omdat de instemming van een ex-partner nodig is.

 1. Normbedrag gebruikelijk loon
  Het normbedrag voor het gebruikelijk loon is verhoogd van € 44.000 (2016) naar € 45.000. Bent u dga van een innovatieve startup dan geldt een lagere loonverplichting. Uw loon mag voor toepassing van de gebruikelijk-loonregeling worden vastgesteld op het wettelijk minimumloon.

 Voor de werkgever

 1. Geen inhouding of verrekening minimumloon
  U mag voortaan geen bedragen meer inhouden of verrekenen met het minimumloon. Dit inhoudingsverbod geldt niet voor huisvestingskosten en de kosten voor een zorgverzekering. Onder voorwaarden en met de nodige begrenzingen mag u dergelijke kosten nog wel inhouden op het minimumloon.
 1. Lage-inkomensvoordeel
  Met ingang van 1 januari 2017 is er voor werkgevers een nieuwe jaarlijkse tegemoetkoming in de loonkosten voor werknemers met een laag loon: het lage-inkomensvoordeel. Dit voordeel kan oplopen tot maximaal € 2.000 per jaar per werknemer.

 Voor de particulier

 1. Eenmalige schenkvrijstelling
  De eenmalige schenkingsvrijstelling voor de eigen woning is verhoogd naar € 100.000. De beperking dat de schenking moet zijn gedaan van een ouder aan een kind is vervallen. De begunstigde moet nog wel tussen de 18 en 40 jaar oud zijn. Uiteraard moet het geschonken bedrag worden gebruikt voor de eigen woning.
 1. Ander uiterlijk Box 3
  Box 3 heeft een ander uiterlijk gekregen. Het vaste forfaitaire rendement van 4% heeft plaatsgemaakt voor drie vermogensschijven en per schijf jaarlijks veranderende forfaitaire rendementspercentages. Het heffingsvrije vermogen is verhoogd naar € 25.000 per persoon. In schema ziet box 3 er als volgt uit:
VermogensschijfVermogen na aftrek heffingsvrij vermogenForfaitair rendementspercentage
1Minder of gelijk aan € 75.0002,87%
2Meer dan € 75.000 en minder of gelijk aan € 975.0004,60%
3Meer dan € 975.0005,39%

Door: Lennert Bruil, senior klantbeheerder bij Alfa Accountants en Adviseurs in Dodewaard.
Heeft u vragen, neemt u dan contact op met Lennert Bruil, telefoonnummer 088-2531750 of met een van de andere Alfa vestigingen.

Lees meer over: Financieel, Ondernemen/