Intekenrichtlijnen voor voorkomen weefselschade bestraling hoofd en hals

hoofd- hals

Charlotte Brouwer, klinisch fysicus, heeft nieuwe intekenrichtlijnen ontworpen om weefselschade in het gebied rondom de hoofd en hals nog beter te kunnen voorkomen in geval van bestraling. Deze richtlijnen beschrijven de anatomische grenzen van de organen die het meest regelmatig bijwerkingen veroorzaken. Brouwer promoveerde met ‘Geometric variability of organs at risk in head and neck radiotherapy’ in Academiegebouw van de Rijksuniversiteit Groningen.

Internationale erkenning
De richtlijnen zijn inmiddels goedgekeurd en erkend door internationale hoofd-hals-kankerorganisaties. Uniforme richtlijnen helpen bij het consistent gebruiken van voorspelmodellen, het creëren van een beter behandelplan voor de patiënt en voor het toepassen van een lagere dosis straling op kwetsbare organen, aldus Brouwer.

Radiotherapie
Een belangrijk gedeelte bij het behandeling van een hoofd-halskankerpatiënt is radiotherapie. Een bijwerking die hier vaak uit voort komt is xerostomie, wat een beschadiging van de speekselklier betekent, dat een droge mond veroorzaakt. Dit komt voor bij wel 40% van de patiënten en beïnvloedt eetlust en de manier van spreken en slapen op een negatieve manier.

Normal Tissue Complication Probability-modellen
Eerdere voorspelmodellen, genaamd normal tissue complication probability (NTCP) zijn niet algemeen toepasbaar aangezien verschillende zintekenrichtlijnen worden gebruikt door verschillende ziekenhuizen. De nieuwe intekenrichtlijnen zijn van groot belang voor het ontwikkelen van breder toepasbare NTCP modellen. UMCG heeft KWF afgelopen jaar een subsidie gegeven om hier aan te werken, om zo uit eindelijk voor elke patiënt een zo goed mogelijke behandeling te kunnen faciliteren.

Proefschrift
In haar proefschrift brengt Brouwer de grootte en effect in kaart van verschillen in intekening en anatomie om zo de variaties te verkleinen en de gevolgen te beperken. Een belangrijke bijdrage met haar proefschrift is het ontwerp van internationaal gedragen consensus-intekenrichtlijnen Ook stelt ze een methode voor waarbij patiënten worden geselecteerd met grote verschillen in bestralingshoeveelheden op de speekselklier.

Charlotte Brouwer (1983) studeerde Biomedical Engineering aan de universiteit van Twente, en werd vervolgens opgeleid tot klinisch fysicus in het UMCG, waar ze nog steeds werkt. Ze deed haar onderzoek binnen onderzoeksinstituut CRCG van het Universitair Medisch Centrum Groningen.

Bron: RUG

Lees meer over: Medisch | Tandheelkundig, Thema A-Z/