NWVT Hamer-Duyvensz prijs 2018 uitgereikt

NWVT Hamer-Duyvensz prijs 2018 uitgereikt

De NWVT Hamer-Duyvenszprijs 2018 is voorafgaand aan de NWVT cursus ‘’Patiënten met veel Pillen’’ op 10 april 2019 uitgereikt aan dr. Ilse R. de Boer. Zij ontving de prijs voor haar proefschrift Virtual Reality as Innovation in Dental Education. Validation of a virtual reality environment: collecting evidence ‘on-the-fly’ during development and implementation.

De NWVT kent eenmaal per jaar een wetenschappelijke onderscheiding toe aan het tandheelkundig proefschrift dat door de NWVT Hamer-Duyvensz prijs commissie, als beste van dat jaar is beoordeeld. Deze onderscheiding draagt de naam NWVT Hamer-Duyvenszprijs, zo genoemd omdat de prijs mede werd gefinancierd vanuit legaten van de tandartsen Hamer en Duyvensz.

Proefschrift dr. Ilse de Boer

In toenemende mate wordt in de geneeskunde en tandheelkunde gebruik gemaakt van een virtuele leeromgeving. Toepassing van Virtuele Realiteit (VR) in het tandheelkundig onderwijs biedt voordelen op gebieden van patiëntenzorg, milieu en educatie-evaluatie.

In het kader van deze dissertatie is eerst onderzoek gedaan naar de ontwikkeling en het gebruik van virtuele gebitselementen met en zonder pathologie.

VR-tanden

Een speciaal ontwikkeld software programma (ColorMapEditor) creëert op basis van Conebeam-CTscan data, virtuele gebitselementen waarin naast hardheid en vorm van harde tandweefsels ook verschillende vormen van tandcariës gesimuleerd kunnen worden. In een enquête gaven tandartsen, docenten en studenten in meerderheid aan, dat VR-tanden een betere gelijkenis vertonen met de werkelijkheid dan kunsthars gebitselementen.

Moog Simodont dental trainer

Het 2e deel van dit proefschrift beschrijft de ontwikkeling en validatie van technische aspecten van de ‘Moog Simodont dental trainer’, een tandheelkundig tactiel VR-training systeem, ontwikkeld uit een samenwerkingsverband tussen ACTA en Fokker Control Systems, later overgenomen door Moog inc.

Gebruik van een 3D handvaardigheidstraining blijkt een significant gunstig effect te hebben op de prestaties van 1e jaars tandheelkunde studenten alsook hun waardering voor de leeromgeving.
Met een cross-over studie bij 1e jaars tandheelkunde studenten wordt aangetoond dat de toepassing van krachten terugkoppeling (Force Feedback) in de VR-leeromgeving hun prestaties verbetert en de gebruikerstevredenheid laat toenemen. Bovendien werd aangetoond dat voldoende booroefening op 1 bepaald niveau van krachten terugkoppeling, vaardigheden doet ontwikkelen die ook op een ander krachtniveau direct toepasbaar zijn.

Innoveren van het VR-trainingssysteem

Het 3e deel van dit proefschrift bespreekt de zogenaamde “on-the-fly” methodiek: Het innoveren van het VR-trainingssysteem tijdens een operationeel curriculum. Deze methodiek is noodzakelijk bij het invoeren van vernieuwende technologie. Het is een iteratief proces, waarbij vooraf duidelijkheid wordt gegeven over het innovatieproces door zowel gebruikers als ontwikkelaars en systeemverbeteraars continue te voorzien van noodzakelijke informatie over het systeem. Op geleide van de terugkoppeling van de gebruiker kunnen zo technische innovaties tijdens gebruik van het systeem geïmplementeerd worden.

Onderzoek en NWVT Hamer-Duyvenszprijs

Mw. Dr. Ilse de Boer heeft haar onderzoek verricht aan het ACTA te Amsterdam.
Haar Promotor was: Hr. Prof. dr. P.R. Wesselink en haar Copromotor: Mw. dr. J.M. Vervoorn.
Overige leden: Hr. Prof.dr. F. Lobbezoo, Hr. Prof.dr. F.J.M. Hr. Roeters, Hr. Prof.dr. C. van Loveren, Hr. Prof.dr. D. Wismeijer en Hr. Prof.dr. J. Dankelman.

Deze prijs heeft zij ontvangen vanwege de relevantie van het onderwerp voor de opleiding van de tandarts algemeen practicus. De NWVT Hamer-Duyvenszprijs commissie heeft haar proefschrift met veel interesse gelezen en goed nota genomen van de klinische implicaties van haar conclusies.

Lees meer over: Kennis, Scholing