Bariatrische chirurgie vergroot kans op cariës

Bariatrische chirurgie vergroot kans op cariës

In sommige gevallen is bariatrische chirurgie een goede behandelingsmogelijkheid voor patiënten met obesitas. Deze behandeling zou echter nog wel eens tot complicaties in de mond en in het maagdarmstelsel kunnen leiden, en de kans op gaatjes kunnen vergroten.

Onder bariatrische chirurgie worden alle operaties verstaan die tot doel hebben om het gewicht te verminderen. Er zijn verschillende methoden voor, die met elkaar gemeen hebben dat ze de voedselopname beperken en de spijsvertering wijzigen. Voorbeelden zijn de maagband, of de zogenaamde bypass.

Bariatrische chirurgie tegen obesitas

Angel-Orión Salgado-Peralvo, tandarts in Vigo, Spanje, en zijn team van de Complutense Universiteit in Madrid hebben literatuur omtrent gaatjes en speeksel bij patiënten met bariatrische chirurgie bestudeerd. Bariatrische chirurgie is momenteel de enige bewezen klinisch effectieve behandeling voor patiënten met morbide obesitas op de lange termijn. Deze behandelingsvorm wordt in toenemende mate gebruikt, en kan bijvoorbeeld een maagverkleining betreffen.

Bijwerkingen

De behandeling verandert de anatomie, fysiologie en de eetgewoonten van de patiënt, wat tot problemen met het maagdarmstelsel kan leiden. Daarnaast brengt de behandeling veranderingen in de kwaliteit en kwantiteit van speeksel, misselijkheid en overgeven met zich mee. Deze bijwerkingen kunnen negatieve effecten uitoefenen op de mondholte, inclusief een verhoogde kans op mondlaesies, wat met name de vorming van cariës betreft.

Geen protocol voor mondproblemen

Momenteel bestaat er echter nog geen protocol voor het voorkomen van deze mondproblemen bij patiënten. Daarnaast zijn deze vaak niet op de hoogte van dergelijke risico’s die de behandeling met zich meebrengt. De auteurs van deze studie wilden onderzoeken of het inderdaad het geval is dat bariatrische chirurgie de kans op gaatjes verhoogt.

Analyse van 9 artikelen

De auteurs van de studie besloten dat negen artikelen klinisch relevant waren voor hun analyse. Deze artikelen varieerden in het monitoren van patiënten 6 tot 24 maanden na de operatie. Slechts twee van de studies werden gedaan met specifiek als doel om het risico op gaatjes te bestuderen. De andere artikelen focusten meer op het speeksel en de veranderingen in de mond.

Verschillende resultaten

Sommige studies vonden geen significante verschillen in het aantal gaatjes bij menen met en zonder een bariatrische behandeling, volgens de DMF index (decayed, missing or filled teeth). Bij een studie werd wel een significant verschil na zes maanden na de operatie gevonden. Daarnaast vonden een aantal studie een verhoogde aanwezigheid van Streptococcus mutans. Ook werd een hogere ratio van dentale erosie bij obesitas die zowel wel als geen operatie ondergingen. Een andere interessant resultaat kwam van een studie die vond dat slechts 7,7% van de bariatrische chirurgie patiënten geen last had van overgeven in 24 maanden na de operatie.

Verder onderzoek

De auteurs van deze studie benadrukken dat er in de toekomst meer onderzoeken zich zouden moeten richten op het vaststellen van het risico op gaatjes naar aanleiding van bariatrische chirurgie. Op deze manier kunnen de effecten hiervan in kaart worden gebracht en kunnen complicaties worden geminimaliseerd.

Bron:
Sciencedirect

Lees meer over: Cariës, Mondhygiëne, Thema A-Z/