Schaalvergroting mondzorg in Duitsland: beleggers ontdekken tandheelkundige markt

Schaalvergroting mondzorg in Duitsland: beleggers ontdekken tandheelkundige markt

Het hebben van een eigen praktijk is duur, wat er voor zorgt dat steeds meer tandartsen aan de slag gaan in grotere zorgcentra en ketens. Ook zijn dit de plekken waar in toenemende mate in wordt geïnvesteerd. Dit brengt echter een aantal problemen met zich mee. Ook in Duitsland worden de problemen van schaalvergroting en ketenvorming steeds meer gemerkt.

Minder mondzorg buiten steden

Een van de problemen die de KZBV, de Duitse tandartsenvereniging, voorziet is een gebrek van mondzorg buiten steden. Investeerders zullen namelijk steeds meer gaan beleggen in zorgcentra in de grotere steden, en niet in kleinere praktijken op het platteland. Wolfgang Eßer, CEO van de KZBV, noemt deze trend ‘de grootste trend die ooit in de tandheelkunde heeft bestaan’.

Nieuwe beleggers op tandheelkundige markt

Een grote groep beleggers die al op grote schaal verpleeghuizen exploiteren lijken nu ook de miljardenhandel van de plus minus 63.000 tandartsen in Duitsland te hebben ontdekt. In een nieuwe analyse van de KZBV kwamen al zeven nieuwe actieve beleggers. Een van deze is het fonds Nordic Capital, dat ook actief is op de Nederlandse markt, die een praktijkgroep uit Keulen en Frankfurt heeft opgekocht. Ook koffiemerk Jacobs, in Nederland onderdeel van Jacobs Douwe Egberts, mengt zich in de markt met de ‘Colosseum Dental Group’.

Minder ruimte voor kleinere tandartspraktijken

Sinds een wetswijziging in 2015 is investeren in medische zorgcentra met artsen van één specialiteit toegestaan. Dit zou het aanbod op het platteland moeten verbeteren. Echter hebben veel investeerders met name een winstdoel voor ogen, wat ervoor zorgt dat zij zich met name focussen op grotere zorgcentra, met als gevolg dat veel kleinere tandartsen moeten sluiten.

Steeds meer tandartsen werken in loondienst

Thilo Kaltenbach, gezondheidsexpert bij consultancy bureau Roland Berger: ‘Er is een duidelijke trend naar financiële investeerders in de tandheelkundige industrie. Beleggers profiteren van het feit dat het opzetten van eigen praktijken voor jonge tandartsen steeds meer als onaantrekkelijk wordt ervaren. Velen schrikken namelijk af door de hoge investering die moet worden gemaakt voor en het grote risico van het opzetten van een eigen praktijk. Een werknemerscontract heeft daarom steeds vaker de voorkeur.’ Het aantal tandartsen in loondienst bij zorgcentra is in 2017 alleen al met 70 procent gestegen tot 1.350.

Beleggers in de mondzorg: positief of negatief?

Daniel Wichels, CEO van een grote tandartsketen met het hoofdkantoor in Hamburg, is het echter niet eens met de KZBV over het feit dat de schaalvergroting in de mondzorg lijdt tot een gebrek een zorg in de landelijke gebieden. Hij geeft aan dat zij ook centra buiten de steden hebben, maar dat de meeste zich simpelweg wel in steden bevinden omdat hier meer mensen wonen, en dus op zoek zijn naar zorg. Daarnaast benadrukt hij dat bij elk zorgcentrum het medisch management in handen is van de tandartsen zelf.

De KZBV blijft echter bij hun punt en hoopt dat investeerders in de mondzorg in de nabije toekomst zullen worden verbannen. Dit wordt echter niet vermeld in een lopende wet in de Bondsraad. De KZBV eist daarom voor nu met name dat iedereen die een zorgcentra opzet al tandheelkundige ervaring moet hebben, en dat de centra binnen hun eigen regio blijven.

De KZBV zijn niet de enige die sterk tegen investeerders in de mondzorg zijn. De meerderheid van de afgevaardigden van het Council of European Dentists (CED) is het met hen eens. Tijdens een plenaire sessie in Brussel uitten zij scherpe kritiek en werd gewaarschuwd voor een toenemende commercialisering van tandheelkundige diensten in Europa, met nu al negatieve voorbeelden afkomstig uit Frankrijk, Spanje en het Verenigd Koninkrijk. Volgens de CED zou deze commercialisering de vertrouwelijke relatie tussen tandarts en patiënt beschadigen. Daarnaast brengt de ketenvorming een acuut leveringsrisico met zich mee, mocht een keten hun activiteiten (tijdelijk) moeten staken. Het advies van de CED is daarom duidelijk: zorg dat alle tandartspraktijken en -ketens blijvend worden beheerd door tandartsen die hier zelf ook werkzaam zijn.

Bron:
ZWP-online.info

Lees meer over: Markttrends, Thema A-Z/