Tarieven mondzorg eerste kwartaal nagenoeg gelijk

In het eerste kwartaal van 2012 zijn de tarieven in de mondzorg vrijwel gelijk gebleven. Tot deze conclusie komen Fa-med en de onderzoekers van de Universiteit Maastricht op basis van nieuwe onderzoeksresultaten als gevolg van de invoering van vrije prijsvorming in de mondzorg op 1 januari jl.Dalingen
De tarieven van vullingen, kronen en bruggen, die samen ruim 32% van de omzet van mondzorgaanbieders vormen, zijn in het eerste kwartaal gemiddeld 1% lager geworden. De tarieven voor consultatie en diagnostiek (23% van de omzet) en preventieve mondzorg (16% van de omzet) werden gemiddeld respectievelijk 1% en 2% lager. Ook de tarieven voor orthodontie (8% van de omzet) daalden met 1%. Over het algemeen daalden de tarieven in het eerste kwartaal gemiddeld met 0,2%, gewogen naar de omzet per verrichting.

Gemiddelde stijging 3 tot 4%
Daarnaast komt uit nieuwe bevindingen naar voren dat, ten opzichte van 2011, het gemiddelde notabedrag in het eerste kwartaal van 2012 met 6,6 procent is gestegen (van € 96,52 in 2011 naar € 102,86 in het eerste kwartaal van 2012). Gecorrigeerd voor een inflatie van ca. 2,5% sluit dit aan bij de eerdere bevinding dat de tarieven met gemiddeld 3 tot 4% zijn gestegen ten opzichte van 2011.

Fa-med directeur Henk de Jong: ”Dit bevestigt het beeld dat de tariefstijging in de praktijk beperkt is gebleven. Ook blijkt nu dat de tarieven in het eerste kwartaal nagenoeg gelijk zijn gebleven. De huidige prijslijsten kunnen echter wijzigen gedurende het jaar. We zullen de ontwikkelingen blijven volgen.”

De Universiteit, onder leiding van Prof. Dr. Tjeu Blommaert en Dr. Rogier Deumes, analyseerde samen met Fa-med ruim 4 miljoen gedeclareerde verrichtingen en ruim 2,6 miljoen mondzorgnota’s.

Prijsvergelijking vrije tarieven mondzorg
Door het onderzoek heeft Fa-med maandelijks gedetailleerde, up-to-date informatie over de gemiddelde tarieven per verrichting op provinciaal en landelijk niveau. Deze informatie publiceert Fa-med op haar website, zodat praktijken in de mondzorg hun eigen tarieven hiermee kunnen vergelijken.

Het onderzoek is gebaseerd op de tarieven van 1.868 tandartspraktijken. In de resultaten zijn ook de vergoedingen per verrichting van zorgverzekeraars opgenomen. Door de landelijke spreiding en het grote volume van de gegevens geeft de benchmark een betrouwbare, objectieve weerspiegeling van de ontwikkeling van vrije tarieven in de mondzorg.

De cijfers zijn gebaseerd op behandelingen die zijn uitgevoerd tussen 01-01-2012 en 18-05-2012.

Bekijk het onderzoeksrapport

Bron:
FamedLees meer over: Tarieven, Thema A-Z/