Vanaf volgend jaar stijging tandartstarieven in België

Tandartstarieven

Dit jaar zal de prijs voor tandartspatiënten in België nog hetzelfde blijven, maar vanaf 2018 gaat het tarief licht omhoog. Dit akkoord werd bereikt tussen tandartsen en ziekenfondsen omtrent de tarieven die aangerekend mogen worden.

Tariefverhoging
De prijs voor de patiënt wijzigt dit jaar nog niet. Vanaf 2018 zal het tandartstarief licht omhoog gaan, wat wordt gezien als een goed akkoord voor de bevolking. De patiënt zal de gevolgen van de tariefverhoging niet als een zware verandering ervaren. Dit meldt het Riziv naar aanleiding van het bereikte akkoord tussen dat de Nationale Commissie Tandheelkundigen Ziekenfondsen (NCTZ).

Halve euro
Dit jaar zal het slechts bij een indexering blijven. Volgend jaar stijgt het tandartstarief daarentegen met een halve euro, aldus Stefaan Hanson, woordvoerder van het Verbond van Vlaamse Tandartsen.

Uitzonderingen
Dit geldt echter niet voor kinderen, preventieve controles of mensen met een verhoogde tegemoetkoming. Voor hen blijft de prijs constant. Dankzij 3 miljoen extra fondsen vanuit het Kankerfonds kan er ook voor kankerpatiënten een betere regeling getroffen worden.

Belang van indexering
Aangezien materialen voor tandartsen erg duur zijn, zou het wederom wegblijven van een indexering voor hen voor veel problemen zorgen. Eind 2016 werden de tandartsen en ziekenfondsen het al niet eens omtrent nieuwe tarieven. Hansen benadrukt het belang van het nieuwe akkoord nogmaals: “Zonder indexering is het niet langer houdbaar.”

Maatschappelijke verantwoordelijkheid
Het akkoord is vooral positief voor de bevolking, aangezien het de structurele onder financiering nog niet oplost. Desondanks zal het Verbond van Vlaamse Tandartsen (VVT) het akkoord verdedigen bij hun achterban. Minstens 60 procent van de tandartsen moet het akkoord goedkeuren om deze in te willen laten gaan. De VVT ziet deze verdediging als hun maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Het Socialistisch Ziekenfonds
Het Socialistisch Ziekenfonds had het akkoord graag anders gezien. Ze zijn blij dat ze tariefzekerheid kunnen bieden aan hun leden die naar tandartsen gaan die het akkoord onderschrijven. Ze betreuren het echter dat de patiënten zelf een deel van de kostprijs moeten dragen, als gevolg van onvoldoende solidaire overheidsmiddelen. Aldus algemeen secretaris Paul Callewaert.

Bron:
De Morgen

Lees meer over: Tarieven, Thema A-Z/