logo-5

Video: Opstellen van praktijkdoelen

De training praktijkdoelen gaat in op het belang van het stellen van doelen. Enerzijds om meer regie te houden over het doorvoeren van verbeteringen binnen de praktijk en anderzijds deze ook effectiever door te voeren. De training wordt aangevuld met twee vragenlijsten, te weten de ‘Vragenlijst missie en visie praktijkhouder’ en de ‘Vragenlijst feedback personeel’.