Alles over de arbeidsongeschiktheidsverzekering

Soorten arbeidsongeschiktheidsverzekering

Wat is een arbeidsongeschiktheidsverzekering? Onder deze naam bestaan verschillende productsoorten. Deze hebben allemaal tot doel om u te voorzien van inkomsten nadat u arbeidsongeschikt bent geraakt. Er zijn vele manieren om dit risico te dekken.

Schadeverzekering
Bij de meeste aanbieders is de arbeidsongeschiktheidsverzekering een schadeverzekering. Dit betekent dat de verzekerde er niet op vooruit mag gaan door de schade uitkering. Er wordt dus gekeken naar het inkomensverlies die verzekerde heeft door de arbeidsongeschiktheid. Met andere woorden: de verzekering dekt (een deel van) uw werkelijke inkomen.

Sommenverzekering
Bij een aantal producten wordt niet gekeken naar de inkomensderving, maar vindt er een uitkering plaats ter hoogte van de ‘verzekerde jaarrente’ (het verzekerde bedrag). De verzekeraars bieden deze producten aan als sommenverzekeringen. U krijgt dan een vast bedrag uitgekeerd, dat los staat van uw werkelijke inkomen.

Niveaus van risicodekking
Binnen deze 2 soorten zijn er verschillende niveaus van risicodekking verkrijgbaar:

 • AOV met uitgebreide dekking
  Deze AOV dekt de schade door arbeidsongeschiktheid ten gevolge van ziekte en/of ongeval. De verzekeraar keert meestal uit boven 25% arbeidsongeschiktheid. De uitkering loopt tot aan het einde van de arbeidsongeschiktheid of tot de gekozen eindleeftijd.
 • AOV met gespecificeerde ziektes
  Deze AOV’s keren alleen uit in het geval er sprake is van specifiek benoemde ziektes. Dit noemt men ook wel een ‘critical-illness’ dekking. Dit zijn veelal ernstige, mogelijk levensbedreigende ziektes. Men kijkt dan in het eerste jaar waarin de ziekte zich openbaart niet meer naar het percentage dat iemand arbeidsongeschikt is. Er wordt alleen gekeken of de verzekerde lijdt aan één van de gespecificeerde ziektes. Na het eerste jaar is wel een arbeidsongeschiktheidspercentage van toepassing. Er kan per polis verschil zitten in de gespecificeerde ziektes.
 • AOV met geclassificeerde ziektes
  Deze polissen lijken erg op de AOV’s met gespecificeerde ziektes (zie vorige alinea), alleen zijn hier niet de exacte ziektes benoemd, maar de ziektebeelden. Bijvoorbeeld ‘aandoeningen aan hart en bloedvaten’. Hierbij wordt in het eerste jaar wel gekeken naar het percentage arbeidsongeschiktheid. De dekking van deze producten is dus ruimer dan bij AOV’s met gespecificeerde ziektes.

Verzekeraars
Sommige aanbieders (o.a. Movir en Interpolis) van een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor medici hebben afspraken gemaakt met de beroepsorganisatie NMT. Deze verzekeringen hebben een scherpe premiestelling en veelal inhoudelijke extra’s.

Movir
Reaal UNIM
Interpolis

De NVM heeft afspraken gemaakt voor mondhygiënisten met:
VVAA
De Goudse

Tussenpersonen
VVAA
Sibbing & Wateler 
Raadgevers Kuijkhoven
Geijsel Kroon BV

Tips over AOV

 1. Eerst rekenen, dan aanvragen
  Bij het bepalen van het verzekerde bedrag gaan veel mensen uit van hun huidige inkomen. Het is echter niet gezegd dat ze hun volledige inkomen nodig hebben om normaal te kunnen leven. Het kan daarom nuttig zijn om eerst uit te rekenen of de uitkering wellicht lager mag zijn. Een lager verzekerd bedrag leidt tot een lagere premie.
 2. Let op de werkelijke uitkering
  Uw premie wordt bepaald aan de hand van o.a. het verzekerde bedrag. Dat wil echter niet zeggen dat u dit bedrag daadwerkelijk uitgekeerd krijgt bij gebleken arbeidsongeschiktheid. Om de daadwerkelijke uitkering te bepalen kijkt de verzekeraar namelijk naar uw werkelijke inkomsten over de afgelopen 3 jaren. Is het verzekerde bedrag dus fors hoger dan uw werkelijke inkomen, dan is het zinvol om het verzekerde bedrag (voorlopig) te verlagen.
 3. Let op de inschaling
  De indeling in beroepsklassen is niet bij elke verzekeraar hetzelfde. Als u meerdere offertes opvraagt, stel dan de vraag in welke klasse u wordt ingedeeld. Een (te) hoge indeling kan leiden tot een fors hogere premie.
 4. Som of toch schade?
  Sommige verzekeringen worden verkocht als sommenverzekering, maar blijken dit in de praktijk niet te zijn. U denkt dus recht te hebben op een vaste uitkering, terwijl dat mogelijk niet zo is. Dit betekent dat er dus toch gekeken wordt naar uw werkelijke inkomsten uit het recente verleden. Let daarom op of er gesproken wordt over een inkomenstoets, inkomstenderving en/of alternatieve inkomsten. Als één van deze zaken van invloed is op uw uitkering, dan is er toch sprake van een schadeverzekering met een (mogelijk) lagere uitkering. Gebruik de AOV-vergelijker om te zien of een polis een som- of schadeverzekering betreft.
 5. Vergelijk appels met appels
  Als u premies vergelijkt, doe dat dan op basis van een looptijd van de eerste 10 jaar of de gehele looptijd. Baseer uw keuze dus niet op de korting in de eerste jaren. Een hoge korting in het begin hangt vaak samen met een hogere totaalpremie over de hele looptijd.
 6. Sigaar uit eigen doos
  Het argument dat het laatste jaar van de verzekering premievrij is, is een loos argument. Bijna iedere polis voorziet hierin. Als iemand het einde van de looptijd haalt zonder arbeidsongeschiktheid, zit het potje (vaak) zo vol dat hieruit makkelijk de uitkering over het laatste jaar minus de wachttijd kan worden betaald.
 7. Bruto / netto tarief
  Vraag eens aan uw assurantie-tussenpersoon of deze bereid is om u tegen uurtarief te adviseren over een AOV-polis. Voorwaarde is dan dat de premie netto wordt berekend, dus zonder provisie voor de tussenpersoon. De eenmalige advieskosten verdient u makkelijk terug door een substantieel lagere premie.
 8. Wachten of terugvallen?
  Bij het aangaan van een arbeidsongeschiktheidsverzekering spreekt u een bepaalde wachttijd of eigen-risico-periode af. Deze varieert van 2 weken tot 2 jaar. Gedurende deze periode dient u zelf voor uw inkomen te zorgen. De verzekering keert pas uit als deze periode is verstreken. Let erop dat de verzekeraar een zogenaamde terugvalregeling kent, die ervoor zorgt dat de wachttijd niet opnieuw ingaat als u binnen een korte termijn door dezelfde oorzaak geveld wordt.
 9. Ga naar de dokter!
  Klinkt als een open deur als u ziek bent, maar veel zelfstandigen kwakkelen eerst liever even aan voordat ze tijd maken om naar de dokter te gaan. De wachttijd gaat echter pas in ná het eerste medisch consult. Het is dus verstandig om, zodra u vermoedt dat het om meer gaat dan een griepje, langs de huisarts te gaan.

Acceptatie
Een verzekeraar wenst zijn risico zo veel mogelijk te beperken. Voordat u daadwerkelijk verzekerd bent tegen arbeidsongeschiktheid, moet u daarom een paar stappen doorlopen.

Keuringen
Dit zijn fysieke keuringen. De intensiteit van de keuringen ligt hoger naarmate de aanvangsleeftijd of het verzekerde bedrag hoger ligt. Er zijn drie soorten keuringen; een huisartsenkeuring, keuring door een internist en bloedonderzoek. Per maatschappij verschillen de verzekerde bedragen en leeftijden waarboven deze keuringen verplicht worden.

Uitsluitingen
Op basis van de keuringsuitslag kan de verzekeraar bepaalde oorzaken van arbeidsongeschiktheid uitsluiten van dekking. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij chronische ziektes of eerdere ‘defecten’. Let op: de verzekeraar kan een ruim gedefinieerde uitsluiting doen terwijl uw (voormalige) ziektebeeld alleen aanleiding geeft voor een zeer beperkte uitsluiting.

Eerdere afwijzingen?
Bent u eerder afgewezen voor een verzekering, meldt dat dan bij aanvraag van een nieuwe verzekering. De kans op acceptatie is dan wel vrij klein.

Opzeggen
Een arbeidsongeschiktheidsverzekering kent een bepaalde contractduur, bijvoorbeeld 5 jaar. De verzekering is niet zomaar tussentijds op te zeggen. Het is dus zinvol om te zoeken naar een AOV met een zo kort mogelijke looptijd.

Bron:
Jansenzoekt.nl
NMT
NVM
Zibb.nl

Lees meer over: Ondernemen, Personeel, Verzekeringen