Wat betekent het nieuwe regeerakkoord voor ondernemers in de mondzorg?

Als ondernemer gaat u zeker wat merken van de fiscale ambities van Rutte 3. De rechtsvorm waarin u onderneemt is daarbij van belang. Bent u ondernemer in de inkomstenbelasting, dan wordt uw winst belast met het tweetarievenstelsel. Bent u ondernemer in de BV, dan krijgt u te maken met een verlaging van de vennootschapsbelasting en een verhoging van de inkomstenbelasting over dividenden en verkoopwinst van aandelen van de BV. Wat betekent dit voor de rechtsvorm van uw onderneming?

Lager toptarief inkomstenbelasting

Ook al komt er geen grote belastingherziening zoals in 2001, toch gaat er wel veel veranderen. Vanaf 1 januari 2019 hebben we een ‘sociale vlaktaks’ met twee tarieven. Tot een inkomen in Box 1 van 68.600 euro betaalt u in 2019 als ondernemer een tarief van 36,93% en daarboven 49,5%. Het toptarief van 52% gaat dus omlaag. Deze percentages zijn inclusief premies volksverzekeringen.

Zelfstandigenaftrek minder waard

Bent u ondernemer met een inkomen in Box 1 boven de 68.600, dan is er ook een nadeel. De zelfstandigenaftrek wordt voor u minder waard. Aftrekposten in de inkomstenbelasting mogen uiteindelijk alleen tegen het tarief in de eerste schijf (36,93%) worden afgetrokken. Hier wordt in een aantal jaren naar toegewerkt, waarbij het aftrektarief steeds met 3% per jaar wordt verminderd.

BV betaalt minder vennootschapsbelasting

Nederland moet mee in de internationale trend van verlaging van de vennootschapsbelasting. Als MKB-ondernemer profiteert u daarvan mee. Vanaf 2020 gaat het vennootschapsbelastingtarief stapsgewijs omlaag.

Voorstel-tarief--vennootschapsbelasting
Ter vergelijking: uw BV betaalt nu 20% vennootschapsbelasting tot een winst van 200.000 euro en daarboven 25%. De verlenging van de eerste schijf van € 200.000 naar € 250.000 in 2018 gaat overigens niet door.

DGA betaalt meer belasting over winst uit zijn aandelen

Dividend en verkoopwinst op aandelen uit de BV wordt vanaf 2020 hoger belast. Nu betaalt u hierover 25% belasting. Het tarief in box 2 gaat in 2020 omhoog naar 27,3% en in 2021 naar 28,5%. De regering wil hiermee voorkomen dat de BV voor veel ondernemers aantrekkelijker wordt. Als u de vennootschapsbelasting in de BV (16%) en de inkomstenbelasting over de aandelen (23,94=28,5% x 84%) bij elkaar optelt, komt u op een belastingheffing van iets minder dan 40%. Dit is vergelijkbaar met de huidige gecombineerde heffing. De vennootschapsbelasting is jaarlijks verschuldigd over de winst. De inkomstenbelasting alleen bij verkoop van de aandelen of door een dividenduitkering. Het lagere tarief van de vennootschapsbelasting levert wel een liquiditeitsvoordeel op.

Als dit doorgaat dan is een dividenduitdeling nu veel goedkoper dan in 2020. Bij een dividend van 100.000 euro is je besparing 2.300 euro. U heeft nog even de tijd, want de verhoging is gepland voor 2020. Het loont de moeite dit plan van de nieuwe regering goed te blijven volgen.

Geen dividendbelasting meer

Ten slotte is nog een administratieve opsteker dat per 1 januari 2018 de dividendbelasting wordt afgeschaft. Dat scheelt papierwerk als je als DGA dividend uitkeert. Aandachtspunt is wel dat u beter niet kan vergeten een voorlopige aanslag inkomstenbelasting over het dividend aan te vragen, als je belastingrente wilt voorkomen.

BV ja/BV nee

Het toptarief in de inkomstenbelasting gaat in 2018 omlaag. De waarde van de zelfstandigenaftrek daalt de komende jaren. De vennootschapsbelasting gaat vanaf 2019 omlaag. Om een massale overstap naar de BV te voorkomen gaat het tarief in Box 2 omhoog. Het omslagpunt voor de BV zal naar verwachting door de daling van de waarde van de zelfstandigenaftrek iets in het voordeel van de BV opschuiven. De uiteindelijke keuze zal echter ook afhangen van de vormgeving van de heffingskortingen en de hoogte van het gebruikelijke loon.

Door: Lennert Bruil, senior klantbeheerder bij Alfa Accountants en Adviseurs in Dodewaard.
Heeft u vragen, neemt u dan contact op met Lennert Bruil, telefoonnummer 088-2531750 of met een van de andere Alfa vestigingen.

 

Lees meer over: Financieel, Ondernemen/