Training: Praktijk op orde, opdracht 3 – Dossiervoering

Nu we middenin de coronacrisis zitten, hebben we helaas extra tijd beschikbaar. Dit zou dan ook een goed moment kunnen zijn om de praktijk ‘op orde’ te brengen. Zo kunnen we alles nog eens onder de loep nemen en waar nodig aanvullen of aanpassen.
In deze opdracht zullen we ingaan op dossiervoering. Opdracht 3: Dossiervoering. Deze video met opdracht is niet zo maar gekozen: uit onderzoek blijkt dat de meeste dossiers in praktijk nog niet voldoen aan de gestelde eisen in de richtlijn. In deze opdracht gaan we in op het beoordelen van de eigen dossiervoering en het maken van interne afspraken.

In deze video wordt gesproken over de volgende documenten uit de Dental Management Toolkit: