Training: Praktijk op orde, opdracht 4 – Personeelsdossiers

In deze video gaan we in op personeelsdossiers. Enerzijds is het belangrijk om het personeelsdossier op orde te hebben op het gebied van personeelsmanagement. Denk aan certificaten/diploma’s die medewerkers behalen en ook de periodieke verslagen van bijvoorbeeld functioneringsgesprekken. Anderzijds is het personeelsdossiers belangrijk, bijvoorbeeld richting de IGJ. Denk daarbij bijvoorbeeld aan registratie van hepatitis B en taakdelegatie van medewerkers.
4 doelstellingen:
1. Inventariseren personeelsdossiers
2. Aanvullen dossiers
3. (Eventueel) digitaliseren dossiers
4. Periodiek evalueren dossiers