logo-5

Video: Praktijk op orde, opdracht 2 – Hygiëneprotocollen

Opdracht 2:
In deze opdracht zullen we ingaan op de hygiëne protocollen. Vanuit de toolkit hebben we deze wekelijkse opdracht in gang gezet om praktijken en het hele team in deze periode op weg te helpen om de praktijk nog verder op orde te brengen.
3 doelstellingen:
1. Binnen de praktijk toetsen in hoeverre de praktijk werkelijk voldoet aan de eisen van de richtlijn Infectiepreventie.
2. Personeel waar nodig verder instrueren, daar waar de werkwijze verder aangescherpt moet worden.
3. Protocollen verder aanscherpen zodat je als praktijk ook een goede verantwoording hebt rondom de richtlijn.