NZa rapport: wachttijden kaakchirurgie lopen op

NZa wachttijden kaakchirurgie

De gemiddelde wachttijd voor kaakchirurgie is sinds 2014 toegenomen met 43%. In 2016 bedroeg de gemiddelde wachttijd 3,5 weken versus 2,5  in 2014 en 3,0 in 2015. Dit blijkt uit het rapport dat de NZa publiceerde over wachttijden in de zorg.

Regionale verschillen
Landelijk gezien is de gemiddelde wachttijd voor kaakchirugie onder de Treeknorm, de afgesproken wachttijdnorm. Regionaal zijn er wel verschillen: in Friesland, West-Brabant, Oost-Nederland en het zuiden van de Randstand werd de Treeknorm in het laatste kwartaal van 2016 wel overschreden.

In Zeeland geldt voor veel patiënten dat zij extra reistijd hebben voor een kaakchirurgische behandeling. De wachttijden vielen in Zeeland in 2016 wel onder de Treeknorm.

 

NZa-wachttijden kaakchirurgie

Nuancering
De analyse van de NZa omvat alleen gegevens over ziekenhuizen die kaakchirurgie aanbieden. ZBC’s (Zelfstandige handelcentra) zijn hierin niet opgenomen. Niet alle ZBC’s tonen volgens de NZa de wachttijd op hun website. De ZBC’s die wel de wachttijd publiceren zijn meestal onder de Treeknorm. De NZa ziet dit wel als een nuancering bij de conclusie.

Oorzaken
Volgens ziekenhuizen vragen consumenten naar kaakchirurgiebehandelingen in het ziekenhuis terwijl ook ZBC’s deze behandeling kunnen doen. Daarnaast kopen zorgverzekeraars niet altijd voldoende zorg in, zeggen de ziekenhuizen. Ook zijn er tijdelijke redenen voor een langere wachttijd, zoals ziekte en verloop.

Volgens de NZa blijkt dat er een verschuiving is van de zorg binnen de kaakchirurgie. Zo nemen ZBC’s de eenvoudigere zorg over van ziekenhuizen en nemen ziekenhuizen de complexe kaakchirurgie voor hun rekening.

Bron:
NZa Rapport Wachttijden medisch specialistische zorg

 

 

Lees meer over: Chirurgie, Thema A-Z/